aktualnosci

Udany wrzesień w hotelach według wyników ankiety IGHP

Udany wrzesień w hotelach według wyników ankiety IGHP

Ciepły i słoneczny wrzesień przyniósł hotelarzom dobre wyniki. 8 na 10 hoteli odnotowało obłożenie powyżej 50 proc., z czego blisko połowa obiektów powyżej 70 proc. – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Wskaźniki frekwencji były również lepsze od uzyskanych rok temu.

Wyniki września były na bardzo dobrym poziomie. Hotele biznesowe uzyskały lepsze rezultaty niż w przedwakacyjnym czerwcu, natomiast obiekty wypoczynkowe utrzymały wysoką frekwencję, niewiele odbiegającą od tej z okresu wakacji. Łącznie grupa hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. stanowiła tylko 3 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 82 proc. hoteli, w tym 47 proc. obiektów powyżej 70 proc.

W grupie hoteli biznesowych 89 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 55 proc. odnotowało frekwencję powyżej 70 proc. To wyniki o kilkanaście pp. lepsze niż w czerwcu. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło tylko 2 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 82 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym blisko połowa (48 proc.) z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowało tylko 4 proc. hoteli.

We wrześniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 25 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 24 proc.

Wskaźniki frekwencji lepsze niż rok temu

Dla równo jednej trzeciej hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 24 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. Ale 48 proc. obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do września ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 28 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 19 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe. Dla 38 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 30 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. Z kolei 40 proc. obiektów poprawiła obłożenie, z podobnie licznymi grupami hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. i w zakresie 11-20 pp. (odpowiednio 19 i 17 proc.). Natomiast wśród obiektów wypoczynkowych, dla 30 proc. wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 26 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. 59 proc. obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 33 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Dalszy wzrost średnich cen

Wrzesień przyniósł dalszy wzrost średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi ankietowanych wskazują, że 3/4 hoteli podniosła je w stosunku do września 2022 roku. 30 proc. obiektów odnotowało wzrost do 10 proc., a 38 proc. – w przedziale 11-20 proc. Z kolei 25 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały z uwagi na utrzymujący się wskaźnik średniej inflacji na poziomie 8-9 proc.

Mniej rezerwacji na jesienne miesiące

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na październik są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla września, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Jednocześnie, aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone. Dla całej grupy ankietowanych 24 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada jedna trzecia. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż prognozy dla września sprzed miesiąca. W hotelach biznesowych 26 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 32 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 22 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 30 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

W hotelach wciąż brakuje pracowników

Z uzyskanych danych wynika, że hotelarze szacują braki w zatrudnieniu średnio na 11 proc. Nieco wyższy wskaźnik jest w hotelach biznesowych – 14 proc., natomiast w obiektach wypoczynkowych – 9 proc. Dla całej grupy ankietowanych, 18 proc. wskazało, że nie ma braków w zatrudnieniu, blisko połowa (48 proc.) określiła je w zakresie 1-10%, a powyżej 10 proc. – 34 proc. hoteli.

O ankiecie

W ankiecie online przeprowadzonej w dniach 2-6 października wzięły udział 123 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 64 proc. położonych jest w miastach. 29 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (83 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 63 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 88 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 38 proc., 22 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a łączące segment biznesowy z turystycznym to 40 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (91 proc.).

Źródło: Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Udany wrzesień w hotelach według wyników ankiety IGHP

Udany wrzesień w hotelach według wyników ankiety IGHP

Ciepły i słoneczny wrzesień przyniósł hotelarzom dobre wyniki. 8 na 10 hoteli odnotowało obłożenie powyżej 50 proc., z czego blisko połowa obiektów powyżej 70 proc. – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Wskaźniki frekwencji były również lepsze od uzyskanych rok temu.

Wyniki września były na bardzo dobrym poziomie. Hotele biznesowe uzyskały lepsze rezultaty niż w przedwakacyjnym czerwcu, natomiast obiekty wypoczynkowe utrzymały wysoką frekwencję, niewiele odbiegającą od tej z okresu wakacji. Łącznie grupa hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. stanowiła tylko 3 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 82 proc. hoteli, w tym 47 proc. obiektów powyżej 70 proc.

W grupie hoteli biznesowych 89 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 55 proc. odnotowało frekwencję powyżej 70 proc. To wyniki o kilkanaście pp. lepsze niż w czerwcu. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło tylko 2 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 82 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym blisko połowa (48 proc.) z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowało tylko 4 proc. hoteli.

We wrześniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 25 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 24 proc.

Wskaźniki frekwencji lepsze niż rok temu

Dla równo jednej trzeciej hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 24 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. Ale 48 proc. obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do września ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 28 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 19 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe. Dla 38 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 30 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. Z kolei 40 proc. obiektów poprawiła obłożenie, z podobnie licznymi grupami hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. i w zakresie 11-20 pp. (odpowiednio 19 i 17 proc.). Natomiast wśród obiektów wypoczynkowych, dla 30 proc. wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 26 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. 59 proc. obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 33 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Dalszy wzrost średnich cen

Wrzesień przyniósł dalszy wzrost średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi ankietowanych wskazują, że 3/4 hoteli podniosła je w stosunku do września 2022 roku. 30 proc. obiektów odnotowało wzrost do 10 proc., a 38 proc. – w przedziale 11-20 proc. Z kolei 25 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały z uwagi na utrzymujący się wskaźnik średniej inflacji na poziomie 8-9 proc.

Mniej rezerwacji na jesienne miesiące

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na październik są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla września, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Jednocześnie, aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone. Dla całej grupy ankietowanych 24 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada jedna trzecia. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż prognozy dla września sprzed miesiąca. W hotelach biznesowych 26 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 32 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 22 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 30 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

W hotelach wciąż brakuje pracowników

Z uzyskanych danych wynika, że hotelarze szacują braki w zatrudnieniu średnio na 11 proc. Nieco wyższy wskaźnik jest w hotelach biznesowych – 14 proc., natomiast w obiektach wypoczynkowych – 9 proc. Dla całej grupy ankietowanych, 18 proc. wskazało, że nie ma braków w zatrudnieniu, blisko połowa (48 proc.) określiła je w zakresie 1-10%, a powyżej 10 proc. – 34 proc. hoteli.

O ankiecie

W ankiecie online przeprowadzonej w dniach 2-6 października wzięły udział 123 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 64 proc. położonych jest w miastach. 29 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (83 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 63 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 88 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 38 proc., 22 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a łączące segment biznesowy z turystycznym to 40 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (91 proc.).

Źródło: Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Udostępnij!

Może zainteresują Ciebie

Jesienny Kraków – odwiedź go z Leonardo Hotels

Imponujące rezultaty w restauracji w 2024 roku. Zainwestuj w odpowiedni sprzęt

Nowy projekt „Stay Fit on the Go” w Warsaw Marriott Hotel rusza już 1 września 2022

Marcin Lis obejmuje stanowisko Food & Beverage Director w Accor Eastern Europe

ibis MUSIC z Sziget Festival 2023 do Krakowa

Wyzwanie w profesjonalnych kuchniach: dużo potrzeb, mało miejsca