aktualnosci

IGHP: Październik w hotelach słabszy niż rok temu

IGHP: Październik w hotelach słabszy niż rok temu

Wyniki hoteli w październiku były na satysfakcjonującym poziomie, ale wyraźnie słabsze od wrześniowych, a także od tych uzyskanych w październiku 2022 roku – to główny wniosek z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Zarysowała się również wyraźniejsza różnica w wynikach hoteli biznesowych w stosunku do obiektów wypoczynkowych.

Niższa frekwencja w hotelach w stosunku do września

Spośród wszystkich ankietowanych hoteli, obiektów z frekwencją poniżej 30 proc. było 9 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 65 proc. (17 pp. mniej niż we wrześniu), w tym 30 proc. obiektów – powyżej 70 proc. (także 17 pp. mniej niż miesiąc temu).

W grupie hoteli biznesowych 71 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 29 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o kilkanaście pp. słabsze niż we wrześniu. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 4 proc. hoteli. Również wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było wyraźnie niższe niż miesiąc temu: 58 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym 18 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowało 18 proc. hoteli.

W październiku goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 26 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 23 proc.

Wskaźniki frekwencji słabsze od uzyskanych rok temu

Dla 46 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym jedna trzecia obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 41 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do października ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 33 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 13 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane nie różniły się istotnie w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe. Dla ponad połowy (52 proc.) hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym 38 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 39 proc. obiektów poprawiła obłożenie, w tym 32 proc. stanowiła grupa hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla blisko połowy (48 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym 36 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Jedna trzecia obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 27 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Utrzymana tendencja wzrostowa cen

Październik to utrzymana tendencja wzrostu średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi wskazują, że 3/4 hoteli podniosła je w stosunku do października 2022 r. 45 proc. obiektów odnotowała wzrost do 10 proc., a 27 proc. – w przedziale 11-20 proc. Z kolei 25 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to jednak, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały.

Branża wchodzi w najsłabszy okres roku

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na listopad są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla października, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Potwierdza to, że branża wchodzi w najsłabszy wynikowo okres roku. Aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone. Dla całej grupy ankietowanych 43 proc. hoteli wskazuje aktualną (na dzień wypełnienia ankiety) frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada jedna czwarta. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż prognozy dla października sprzed miesiąca. W hotelach biznesowych 45 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 20 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 49 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 24 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP wśród hotelarzy w dniach 6-10 listopada 2023 roku wzięły udział 144 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 67 proc. położonych jest w miastach. 24 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (89 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 68 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 80 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 23 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 38 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (95 proc.).

Źródło: IGHP

IGHP: Październik w hotelach słabszy niż rok temu

IGHP: Październik w hotelach słabszy niż rok temu

Wyniki hoteli w październiku były na satysfakcjonującym poziomie, ale wyraźnie słabsze od wrześniowych, a także od tych uzyskanych w październiku 2022 roku – to główny wniosek z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Zarysowała się również wyraźniejsza różnica w wynikach hoteli biznesowych w stosunku do obiektów wypoczynkowych.

Niższa frekwencja w hotelach w stosunku do września

Spośród wszystkich ankietowanych hoteli, obiektów z frekwencją poniżej 30 proc. było 9 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 65 proc. (17 pp. mniej niż we wrześniu), w tym 30 proc. obiektów – powyżej 70 proc. (także 17 pp. mniej niż miesiąc temu).

W grupie hoteli biznesowych 71 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 29 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o kilkanaście pp. słabsze niż we wrześniu. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 4 proc. hoteli. Również wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było wyraźnie niższe niż miesiąc temu: 58 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym 18 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowało 18 proc. hoteli.

W październiku goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 26 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 23 proc.

Wskaźniki frekwencji słabsze od uzyskanych rok temu

Dla 46 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym jedna trzecia obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 41 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do października ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 33 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 13 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane nie różniły się istotnie w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe. Dla ponad połowy (52 proc.) hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym 38 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 39 proc. obiektów poprawiła obłożenie, w tym 32 proc. stanowiła grupa hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla blisko połowy (48 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym 36 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Jedna trzecia obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 27 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Utrzymana tendencja wzrostowa cen

Październik to utrzymana tendencja wzrostu średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi wskazują, że 3/4 hoteli podniosła je w stosunku do października 2022 r. 45 proc. obiektów odnotowała wzrost do 10 proc., a 27 proc. – w przedziale 11-20 proc. Z kolei 25 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to jednak, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały.

Branża wchodzi w najsłabszy okres roku

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na listopad są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla października, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Potwierdza to, że branża wchodzi w najsłabszy wynikowo okres roku. Aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone. Dla całej grupy ankietowanych 43 proc. hoteli wskazuje aktualną (na dzień wypełnienia ankiety) frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada jedna czwarta. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż prognozy dla października sprzed miesiąca. W hotelach biznesowych 45 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 20 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 49 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 24 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP wśród hotelarzy w dniach 6-10 listopada 2023 roku wzięły udział 144 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 67 proc. położonych jest w miastach. 24 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (89 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 68 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 80 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 23 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 38 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (95 proc.).

Źródło: IGHP

Udostępnij!

Może zainteresują Ciebie

Nagroda Nansena dla Fundacji Leny Grochowskiej!

WSHiT w Gdańsku zaprasza na studia MBA w branży HoReCa z wykorzystaniem technologii VR

Wyniki ankiety: Co czwarty Polak wyjedzie na krótszy zimowy odpoczynek

Polskie Hotele Niezależne włączyły się do Ogólnopolskiej Akcji Śniadanie Wielkanocne dla Ukrainy

Hotel Saski w Krakowie z nagrodą MP Power Awards

Stradom House Autograph Collection w Krakowie. Wkrótce otwarcie!