aktualnosci

Zakończyła się II Edycja Olimpiady Umiejętności Hotelarskich

Zakończyła się II Edycja Olimpiady Umiejętności Hotelarskich

18 maja 2022 r. Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie powołał Olimpiadę Umiejętności Hotelarskich adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych. Tegoroczny etap centralny odbywał się w dniach 25-27 marca w należącym do Polskich Hoteli Niezależnych (współorganizator Olimpiady) hotelu Willa Port***** w Ostródzie.

Główne cele Olimpiady to rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, wspomaganie zdolności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich w szkołach wyższych oraz dostosowywanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, Olimpiada jest trzystopniowa, składa się z etapu szkolnego (zawody odbywają się w każdej szkole, która zgłosi chęć uczestnictwa), etapu okręgowego (zawody odbywają się w wyznaczonych okręgach) oraz etapu centralnego. Finaliści etapu centralnego otrzymują tytuł Laureata Olimpiady, a uczeń, który otrzymał największą liczbę punktów w zawodach finałowych otrzymuje tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich.

Tegoroczny etap centralny odbywał się w dniach 25-27 marca w należącym do Polskich Hoteli Niezależnych (współorganizator Olimpiady) hotelu Willa Port***** w Ostródzie, gdzie uczniowie stanęli do rywalizacji o najwyższe trofeum. Podczas pobytu finaliści mieli również możliwość poznania podstawowych procesów w hotelu oraz wszystkich działów obsługi, przez dwa dni rywalizacji mogli również poczuć się jak prawdziwi goście obiektu.

– Jesteśmy dumni, że mogliśmy włączyć się w organizację II Edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, bo nie jest inaczej niż stanowi motto tej szczególnej dla naszej branży inicjatywy: „Hotele są tak dobre jak ludzie, którzy w nich pracują”. Tak naprawdę beneficjentami Olimpiady jesteśmy my, hotelarze, gdyż to do naszych obiektów trafią młodzi ludzie, którzy nie tylko zawodowo, ale również emocjonalnie przygotowani będą do zawodu hotelarza. A to w naszej profesji szczególnie istotne, alby naturalnie, ale z zaangażowaniem i empatią podchodzić do potrzeb naszych gości.

W moim przekonaniu, udział w drugiej edycji aż 3267 uczestników świadczy jednoznacznie, że mamy świadomą i ambitną młodzież, w którą warto już dziś inwestować. Ogromne wyrazy szacunku i uznania przekazuję dla całego Komitetu Głównego OUH z Panią Dr hab. Hanną Zawistowską prof. SGH na czele. Państwa zaangażowanie w projekt mający na celu przemyślany sposób podnoszenie jakości kształcenia kadr dla potrzeb branż turystycznych, pozwoli rozwijać się młodym pokoleniom i podążać za najlepszymi standardami oraz właściwymi wzorcami w naszej branży – mówi Elżbieta Lendo, prezes Polskich Hoteli Niezależnych.

Podejmując się do organizacji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich SGH przyjęła założenie, że głównym beneficjentem tego wydarzenia powinna być branża hotelarska. Należy podkreślić, że ustalana przy udziale Polskich Hoteli Niezależnych problematyka II edycji OUH, która dostosowana była do aktualnych potrzeb przedsiębiorców branży hotelarskiej w zakresie kwalifikacji personelu, jest cenną wskazówką dla szkół branżowych na jakie kwestie należy zwracać szczególną uwagę w procesie kształcenia, tak aby kwalifikacje uzyskiwane przez uczniów były zgodne z potrzebami branży.

Podczas tegorocznego etapu centralnego zorganizowane zostały również zajęcia edukacyjne dla nauczycieli przybyłych do Ostródy wraz z podopiecznymi uczniami, którzy wziąć udział w warsztatach „ Współczesne hotelarstwo – trendy i zmiana oczekiwań Gości”, które przeprowadził Paweł Lewtak – Prezes Zarządu Hoteli Warszawskich Syrena, wiceprezydent EHMA, „IT i sztuczna inteligencja w Hotelarstwie”, które przeprowadziła Joanna Kulesza – Head of Customer Success w Profitroom oraz „Instrumenty dostosowywania kwalifikacji do potrzeb branż turystycznych, które przeprowadzili prof. dr hab. Hanna Zawistowska (SGH, SRKT), Józef Ratajski (SRKT) oraz Bartosz Prońko (Zespół Szkół Ekonomicznych Kielce).

Do etapu szkolnego zawodów II edycji OUH zgłosiło się aż 3 267 uczestników ze 179 szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach hotelarskich. II edycję Olimpiady Umiejętności Hotelarskich „SUKCES W HOTELARSTWIE TO TEŻ ODKRYWANIE POTRZEB GOŚCIA BIZNESOWEGO” zwyciężyła Kseniia Shevchenko z Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu, otrzymując tym samym tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich. II miejsce należało do Anity Krawiec z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie, III miejsce zajęła Wiktoria Staszewska z Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie.

Rangę finału Olimpiady podnieśli niewątpliwie zaproszeni goście w osobach m.in. dr hab. Romana Sobieckiego, prof. SGH – Prorektora ds. rozwoju SGH, prof. Mariusza Próchniaka – Dziekana Kolegium Gospodarki Światowej SGH, dr Macieja Dębskiego – prof. Społecznej Akademii Nauk, Teresy Buczak – Polska Organizacja Turystyczna.

Zwyciężczyni oraz wszystkim finalistom Olimpiady składamy ogromne gratulacje, a także życzymy świadomego czerpania z wiedzy dla dalszego rozwoju oraz satysfakcji z przyszłej pracy na rzecz polskiego hotelarstwa.

Źródło: Polskie Hotele Niezależne

Zakończyła się II Edycja Olimpiady Umiejętności Hotelarskich

Zakończyła się II Edycja Olimpiady Umiejętności Hotelarskich

18 maja 2022 r. Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie powołał Olimpiadę Umiejętności Hotelarskich adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych. Tegoroczny etap centralny odbywał się w dniach 25-27 marca w należącym do Polskich Hoteli Niezależnych (współorganizator Olimpiady) hotelu Willa Port***** w Ostródzie.

Główne cele Olimpiady to rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, wspomaganie zdolności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich w szkołach wyższych oraz dostosowywanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, Olimpiada jest trzystopniowa, składa się z etapu szkolnego (zawody odbywają się w każdej szkole, która zgłosi chęć uczestnictwa), etapu okręgowego (zawody odbywają się w wyznaczonych okręgach) oraz etapu centralnego. Finaliści etapu centralnego otrzymują tytuł Laureata Olimpiady, a uczeń, który otrzymał największą liczbę punktów w zawodach finałowych otrzymuje tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich.

Tegoroczny etap centralny odbywał się w dniach 25-27 marca w należącym do Polskich Hoteli Niezależnych (współorganizator Olimpiady) hotelu Willa Port***** w Ostródzie, gdzie uczniowie stanęli do rywalizacji o najwyższe trofeum. Podczas pobytu finaliści mieli również możliwość poznania podstawowych procesów w hotelu oraz wszystkich działów obsługi, przez dwa dni rywalizacji mogli również poczuć się jak prawdziwi goście obiektu.

– Jesteśmy dumni, że mogliśmy włączyć się w organizację II Edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, bo nie jest inaczej niż stanowi motto tej szczególnej dla naszej branży inicjatywy: „Hotele są tak dobre jak ludzie, którzy w nich pracują”. Tak naprawdę beneficjentami Olimpiady jesteśmy my, hotelarze, gdyż to do naszych obiektów trafią młodzi ludzie, którzy nie tylko zawodowo, ale również emocjonalnie przygotowani będą do zawodu hotelarza. A to w naszej profesji szczególnie istotne, alby naturalnie, ale z zaangażowaniem i empatią podchodzić do potrzeb naszych gości.

W moim przekonaniu, udział w drugiej edycji aż 3267 uczestników świadczy jednoznacznie, że mamy świadomą i ambitną młodzież, w którą warto już dziś inwestować. Ogromne wyrazy szacunku i uznania przekazuję dla całego Komitetu Głównego OUH z Panią Dr hab. Hanną Zawistowską prof. SGH na czele. Państwa zaangażowanie w projekt mający na celu przemyślany sposób podnoszenie jakości kształcenia kadr dla potrzeb branż turystycznych, pozwoli rozwijać się młodym pokoleniom i podążać za najlepszymi standardami oraz właściwymi wzorcami w naszej branży – mówi Elżbieta Lendo, prezes Polskich Hoteli Niezależnych.

Podejmując się do organizacji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich SGH przyjęła założenie, że głównym beneficjentem tego wydarzenia powinna być branża hotelarska. Należy podkreślić, że ustalana przy udziale Polskich Hoteli Niezależnych problematyka II edycji OUH, która dostosowana była do aktualnych potrzeb przedsiębiorców branży hotelarskiej w zakresie kwalifikacji personelu, jest cenną wskazówką dla szkół branżowych na jakie kwestie należy zwracać szczególną uwagę w procesie kształcenia, tak aby kwalifikacje uzyskiwane przez uczniów były zgodne z potrzebami branży.

Podczas tegorocznego etapu centralnego zorganizowane zostały również zajęcia edukacyjne dla nauczycieli przybyłych do Ostródy wraz z podopiecznymi uczniami, którzy wziąć udział w warsztatach „ Współczesne hotelarstwo – trendy i zmiana oczekiwań Gości”, które przeprowadził Paweł Lewtak – Prezes Zarządu Hoteli Warszawskich Syrena, wiceprezydent EHMA, „IT i sztuczna inteligencja w Hotelarstwie”, które przeprowadziła Joanna Kulesza – Head of Customer Success w Profitroom oraz „Instrumenty dostosowywania kwalifikacji do potrzeb branż turystycznych, które przeprowadzili prof. dr hab. Hanna Zawistowska (SGH, SRKT), Józef Ratajski (SRKT) oraz Bartosz Prońko (Zespół Szkół Ekonomicznych Kielce).

Do etapu szkolnego zawodów II edycji OUH zgłosiło się aż 3 267 uczestników ze 179 szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach hotelarskich. II edycję Olimpiady Umiejętności Hotelarskich „SUKCES W HOTELARSTWIE TO TEŻ ODKRYWANIE POTRZEB GOŚCIA BIZNESOWEGO” zwyciężyła Kseniia Shevchenko z Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu, otrzymując tym samym tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich. II miejsce należało do Anity Krawiec z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie, III miejsce zajęła Wiktoria Staszewska z Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie.

Rangę finału Olimpiady podnieśli niewątpliwie zaproszeni goście w osobach m.in. dr hab. Romana Sobieckiego, prof. SGH – Prorektora ds. rozwoju SGH, prof. Mariusza Próchniaka – Dziekana Kolegium Gospodarki Światowej SGH, dr Macieja Dębskiego – prof. Społecznej Akademii Nauk, Teresy Buczak – Polska Organizacja Turystyczna.

Zwyciężczyni oraz wszystkim finalistom Olimpiady składamy ogromne gratulacje, a także życzymy świadomego czerpania z wiedzy dla dalszego rozwoju oraz satysfakcji z przyszłej pracy na rzecz polskiego hotelarstwa.

Źródło: Polskie Hotele Niezależne

Udostępnij!

Może zainteresują Ciebie

Louvre Hotels Group razem z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę promuje uniwersalne standardy ochrony dzieci w hotelach

Hotelowe recenzje jednym z kluczowych czynników przy rezerwacji. Polacy najchętniej zostawiają i sprawdzają opinie

Camp Hotelarzy 2023

Trust Me, I’m a Hotelier – Dzień Hotelarza 29 Lipca

Jesienny Kraków – odwiedź go z Leonardo Hotels

Accor wzbogaca portfolio marki Mercure w Europie Południowo-Wschodniej