aktualnosci

IGHP: wyniki hoteli w listopadzie na umiarkowanym poziomie

IGHP: wyniki hoteli w listopadzie na umiarkowanym poziomie

Hotele w listopadzie zanotowały słabsze wyniki niż miesiąc wcześniej, ale lepsze od uzyskanych rok temu. Tylko w nieco ponad połowie obiektów frekwencja w minionym miesiącu wyniosła powyżej 50 proc. – wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Wciąż są miejsca w hotelach na Święta Bożego Narodzenia. Sylwester tradycyjnie cieszy się większą popularnością.

– Za nami zwyczajowo najsłabsze dla branży hotelarskiej pod względem wyników dwa miesiące w całym roku. Hotelarze liczą, że to spowolnienie przełamie grudzień – mówi Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP. – Aktualne prognozy wskazują, że są jeszcze wolne miejsca w hotelach na Święta Bożego Narodzenia, mniej możliwości wyboru dotyczy Sylwestra i Nowego Roku. Jeśli ktoś się jeszcze waha z decyzją o wyjeździe do hotelu w tym czasie, to nie ma co zwlekać i warto skorzystać ze świątecznych pakietów. W hotelach z pewnością będą czekać niezliczone atrakcje dla gości, wspaniałe jedzenie i ciepła atmosfera.

W listopadzie ankietowanych hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. było 19 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowała nieco ponad połowa (52 proc. – 13 pp. mniej niż w październiku), w tym 22 proc. obiektów powyżej 70 proc. (8 pp. mniej niż miesiąc temu).

Pogłębiła się różnica w wynikach hoteli biznesowych w stosunku do obiektów wypoczynkowych. W grupie hoteli biznesowych 62 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 21 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o 9 pp. słabsze niż w październiku. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 9 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie również było wyraźnie niższe niż miesiąc temu: 29 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym tylko 8 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowała 1/3 hoteli.

Wskaźniki frekwencji były lepsze od uzyskanych rok temu. Dla 37 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 26 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Ale 44 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do listopada ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 31 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 19 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co rok temu.

Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych pierwszych. Dla 40 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 30 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 43 proc. obiektów poprawiło obłożenie, w tym 38 proc. stanowiła grupa hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych – dla 37 proc. wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 26 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Prawie jedna trzecia (32 proc.) obiektów poprawiła obłożenie, z dwiema równolicznymi grupami po 16 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. oraz w przedziale 11-22 pp.

Połowa hoteli z wzrostem cen niższym niż inflacja

Utrzymała się tendencja wzrostu średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi wskazują, że 70 proc. hoteli podniosła je w stosunku do listopada 2022 r. Połowa obiektów odnotowała wzrost do 10 proc., a 12 proc. – w przedziale 11-20 proc. 30 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały.

1/4 gości przyjechała z zagranicy

W listopadzie goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 25 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 23 proc.

Prognozy na koniec roku korzystniejsze dla obiektów wypoczynkowych

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na grudzień są na podobnym poziomie co miesiąc temu dla listopada, zarówno jeśli chodzi o odsetek hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i  tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Jedynie obiekty wypoczynkowe mogą liczyć na lepsze wyniki w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra. Dlatego aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są rozbieżne i korzystniejsze dla tych pierwszych. Dla całej grupy ankietowanych 40 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada prawie jedna czwarta (24 proc). W hotelach biznesowych 55 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje tylko 11 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 37 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 18 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

Wciąż są miejsca na Święta w hotelach, więcej chętnych na Sylwestra

Wśród całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 45 proc. posiada aktualnie obłożenie w okresie świątecznym (22-26 grudnia) poniżej 30 proc. W tym spora grupa, bo 32 proc. obiektów, nie przekracza frekwencji 10 proc., co prawdopodobnie oznacza, że w ogóle nie sprzedaje oferty specjalnej w tych dniach. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest 40 proc. Hotele biznesowe wypadają w okresie świątecznym zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. Obłożenie poniżej 30 proc. notuje 79 proc. obiektów, w tym 55 proc. ma frekwencję w czasie przeprowadzania ankiety nie większą niż 10 proc. W hotelach wypoczynkowych tylko 13 proc. posiada obłożenie poniżej 30 proc., a 60 proc. obiektów zapełniło się już w ponad 70 proc.

Z kolei w okresie noworocznym 29 proc. ankietowanych posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest 55 proc. Podobnie jak w okresie świątecznym, hotele biznesowe wypadają gorzej niż wypoczynkowe. Obłożenie poniżej 30 proc. posiada 62 proc. obiektów, w tym 32 proc. nie przekracza 10 proc. frekwencji. W hotelach wypoczynkowych tylko 11 proc. ma obłożenie poniżej 30 proc., natomiast 69 proc. obiektów wypełniło się już w 70 proc. lub więcej.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP w dniach 1-7 grudnia 2023 roku wzięły udział 134 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 65 proc. położonych jest w miastach. 25 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (87 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 67 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 83 pokoje. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 35 proc., 28 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 37 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (96 proc.).

Źródło: IGHP

IGHP: wyniki hoteli w listopadzie na umiarkowanym poziomie

IGHP: wyniki hoteli w listopadzie na umiarkowanym poziomie

Hotele w listopadzie zanotowały słabsze wyniki niż miesiąc wcześniej, ale lepsze od uzyskanych rok temu. Tylko w nieco ponad połowie obiektów frekwencja w minionym miesiącu wyniosła powyżej 50 proc. – wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Wciąż są miejsca w hotelach na Święta Bożego Narodzenia. Sylwester tradycyjnie cieszy się większą popularnością.

– Za nami zwyczajowo najsłabsze dla branży hotelarskiej pod względem wyników dwa miesiące w całym roku. Hotelarze liczą, że to spowolnienie przełamie grudzień – mówi Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP. – Aktualne prognozy wskazują, że są jeszcze wolne miejsca w hotelach na Święta Bożego Narodzenia, mniej możliwości wyboru dotyczy Sylwestra i Nowego Roku. Jeśli ktoś się jeszcze waha z decyzją o wyjeździe do hotelu w tym czasie, to nie ma co zwlekać i warto skorzystać ze świątecznych pakietów. W hotelach z pewnością będą czekać niezliczone atrakcje dla gości, wspaniałe jedzenie i ciepła atmosfera.

W listopadzie ankietowanych hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. było 19 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowała nieco ponad połowa (52 proc. – 13 pp. mniej niż w październiku), w tym 22 proc. obiektów powyżej 70 proc. (8 pp. mniej niż miesiąc temu).

Pogłębiła się różnica w wynikach hoteli biznesowych w stosunku do obiektów wypoczynkowych. W grupie hoteli biznesowych 62 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 21 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o 9 pp. słabsze niż w październiku. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 9 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie również było wyraźnie niższe niż miesiąc temu: 29 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym tylko 8 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowała 1/3 hoteli.

Wskaźniki frekwencji były lepsze od uzyskanych rok temu. Dla 37 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 26 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Ale 44 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do listopada ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 31 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 19 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co rok temu.

Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych pierwszych. Dla 40 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 30 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 43 proc. obiektów poprawiło obłożenie, w tym 38 proc. stanowiła grupa hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych – dla 37 proc. wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 26 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Prawie jedna trzecia (32 proc.) obiektów poprawiła obłożenie, z dwiema równolicznymi grupami po 16 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. oraz w przedziale 11-22 pp.

Połowa hoteli z wzrostem cen niższym niż inflacja

Utrzymała się tendencja wzrostu średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi wskazują, że 70 proc. hoteli podniosła je w stosunku do listopada 2022 r. Połowa obiektów odnotowała wzrost do 10 proc., a 12 proc. – w przedziale 11-20 proc. 30 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały.

1/4 gości przyjechała z zagranicy

W listopadzie goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 25 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 23 proc.

Prognozy na koniec roku korzystniejsze dla obiektów wypoczynkowych

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na grudzień są na podobnym poziomie co miesiąc temu dla listopada, zarówno jeśli chodzi o odsetek hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i  tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Jedynie obiekty wypoczynkowe mogą liczyć na lepsze wyniki w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra. Dlatego aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są rozbieżne i korzystniejsze dla tych pierwszych. Dla całej grupy ankietowanych 40 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada prawie jedna czwarta (24 proc). W hotelach biznesowych 55 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje tylko 11 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 37 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 18 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

Wciąż są miejsca na Święta w hotelach, więcej chętnych na Sylwestra

Wśród całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 45 proc. posiada aktualnie obłożenie w okresie świątecznym (22-26 grudnia) poniżej 30 proc. W tym spora grupa, bo 32 proc. obiektów, nie przekracza frekwencji 10 proc., co prawdopodobnie oznacza, że w ogóle nie sprzedaje oferty specjalnej w tych dniach. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest 40 proc. Hotele biznesowe wypadają w okresie świątecznym zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. Obłożenie poniżej 30 proc. notuje 79 proc. obiektów, w tym 55 proc. ma frekwencję w czasie przeprowadzania ankiety nie większą niż 10 proc. W hotelach wypoczynkowych tylko 13 proc. posiada obłożenie poniżej 30 proc., a 60 proc. obiektów zapełniło się już w ponad 70 proc.

Z kolei w okresie noworocznym 29 proc. ankietowanych posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest 55 proc. Podobnie jak w okresie świątecznym, hotele biznesowe wypadają gorzej niż wypoczynkowe. Obłożenie poniżej 30 proc. posiada 62 proc. obiektów, w tym 32 proc. nie przekracza 10 proc. frekwencji. W hotelach wypoczynkowych tylko 11 proc. ma obłożenie poniżej 30 proc., natomiast 69 proc. obiektów wypełniło się już w 70 proc. lub więcej.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP w dniach 1-7 grudnia 2023 roku wzięły udział 134 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 65 proc. położonych jest w miastach. 25 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (87 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 67 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 83 pokoje. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 35 proc., 28 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 37 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (96 proc.).

Źródło: IGHP

Udostępnij!

Może zainteresują Ciebie

Accor startuje z nową serią „Health to Wealth”

Pączki na ratunek zwierzakom! Tłustoczwartkowa akcja charytatywna hotelu Metropolo by Golden Tulip

Accor debiutuje z flagowym resortem Swissôtel w bułgarskim kurorcie Saparewa Banja

Pierwsza restauracja prestiżowej linii Regale powstała w Hotelu Saskim w Krakowie

Hotel Bellotto i marka Spadiora łączą siły, tworząc unikalne wzory apaszeki poszetek

Bieżący problem niedoboru pracowników. Potrzebne są alternatywne strategie