aktualnosci

Rozmowy o odbudowie Ukrainy w branży hotelarskiej

Rozmowy o odbudowie Ukrainy w branży hotelarskiej

W Ostródzie rozmawiano m.in. o współpracy biznesowej pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami, także w obszarze branży turystycznej. Przykładem współpracy jest umowa pomiędzy siecią Polskich Hoteli Niezależnych a Uniwersytetem Handlowo – Ekonomicznym we Lwowie. W ramach kooperacji, studenci i wykładowcy z Ukrainy będą mieli możliwość odbycia wykładów i staży w Polsce. Te i inne tematy, jak: wymiana doświadczeń inwestycyjnych, możliwości kooperacji polskich i ukraińskich przedsiębiorstw z sektora MŚP przy odbudowie Ukrainy, narzędzia wsparcia przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce były poruszane podczas V edycji konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy” zorganizowanej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Polskie Hotele Niezależne. 

Cykl konferencji został zainaugurowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w październiku 2022 r. w odpowiedzi na potrzebę dialogu pomiędzy ukraińskim i polskim biznesem, a także środowiskiem wspierającym przedsiębiorczość. Konferencje odbyły się już w Warszawie, na Dolnym Śląsku, w Zachodniopomorskim w ramach 15. Baltic Business Forum, w Wielkopolsce. Kontynuacją dialogu jest piąta – Warmińsko-Mazurska edycja konferencji.

– Rozpoczął się proces przygotowywania biznesu do udziału w procesie odbudowy Ukrainy.  Do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w ramach naboru polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy zgłosiło się ponad 3000 przedsiębiorców. To świadczy o sile naszego biznesu i gotowości do inwestycji, współpracy oraz nawiązywania partnerstw biznesowych. Dostrzegając te aktywności, Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza powołała Centrum Doradztwa Biznesowego, które udziela wsparcia prawnego, organizacyjnego i doradczego firmom polskim i ukraińskim, które są zainteresowane działalnością na ukraińskim oraz naszym, krajowym rynku. Włączyliśmy się także w projekt pt. Praca nad odbudową ukraińskiej przedsiębiorczości, który jest adresowany do ukraińskich MSP i samorządu terytorialnego. Organizujemy również debaty, jak ta w Ostródzie, aby na bieżąco wymieniać się wiedzą z ekspertami i praktykami, a także określać wyzwania w poszczególnych branżach. – powiedział Jacek Piechotaprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG).

Cykl debat organizowanych w ramach konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy” to także formułowanie postulatów i wyzwań w zakresie wsparcia dla przedsiębiorczości obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Wśród potrzeb w tym obszarze wskazywano na konieczność m.in. większej współpraca przedsiębiorców i NGO`s w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia dostępności do zajęć z nauki języka polskiego.

Wojna za wschodnią granicą pokazała zaangażowanie branży turystycznej w niesienie pomocy obywatelom Ukrainy, tej humanitarnej oraz biznesowej, poprzez m.in. przekazywanie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami z prowadzenia biznesu z ukraińskimi przedstawicielami sektora turystycznego. Podczas konferencji wskazywano na konieczność wyzwalania potencjału przedsiębiorców, wspólnego wypracowywania rozwiązań,  pozwalających na kontynuowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej w odbudowującej się Ukrainie.

– Dla Polskich Hoteli Niezależnych, które od początku wojny na Ukrainie aktywnie włączyły się w partnerską, systemową pomoc sąsiedzką, temat wsparcia, współpracy i synergii pomiędzy naszymi krajami jest nie tylko aktualny, ale i priorytetowy. Partnerską współpracę prowadzimy głównie w obszarze inicjatyw realizowanych przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, ale również naszych Partnerów z UHRA, Uniwersytetu Lwowskiego czy Głosu Kobiet Ukrainy. Szerokie spojrzenie na jednak ciągle nieustający problem za wschodnią granicą Polski, daje możliwość skutecznego przeciwdziałania destrukcji wielu obszarów przedsiębiorczości, w tym szerokorozumianej ukraińskiej branży hotelarskiej. Rozmowa na wielu płaszczyznach, stała wymiana wiedzy, a w konsekwencji nawiązanie i utrzymywanie trwałych relacji biznesowych, gwarantują płynne wyjście z wojny wielu biznesów ukraińskich obronną ręką – podkreśla Elżbieta Lendoprezes Fundacji Polskie Hotele Niezależne, przewodnicząca Komitetu PUIG ds. HoReCa. – W mojej ocenie Polska jest dziś zapleczem dla wielu firm, które utrzymują płynność działania, a tym samym dają ogromne wsparcie gospodarcze okupowanej Ukrainie. To nie tylko płynny transfer dostaw, ale również know-how, gwarantującej trwałość i rozwój ukraińskich przedsiębiorstw oraz licznych obszarów działalności, w tym bliskiej nam turystyki. Dlatego nasza obecność i włączenie się w organizację konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy” była bezdyskusyjna. Dzisiaj już wiemy, że wiele z niej wszyscy wynieśliśmy.

23 października 2023 r., w Hotelu Willa Port w Ostródzie, odbyła się V edycja Konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy” zorganizowana przez Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Polskie Hotele Niezależne, a jej zakres tematyczny podzielony został na trzy główne obszary:

 1. Widzimy, doceniamy, wspieramy – know-how i działania systemowe na rzecz wsparcia biznesu i aktywizacji zawodowej migrantów – tworzenie kompetencji zawodowych migrantów niezbędnych przy odbudowie Ukrainy;
 2. Oczami biznesu – kooperacja i współpraca, wymiana doświadczeń inwestycyjnych, możliwości polskich i ukraińskich przedsiębiorstw
  z sektora MŚP przy odbudowie Ukrainy.;
 3. Synergia dla odbudowy Ukrainy – współpraca partnerska miast i regionów Polski i Ukrainy na rzecz odbudowy Ukrainy.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Burmistrz Miasta Ostróda, patronatu udzieliła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Partnerami konferencji byli: Polska Agencja Inwestycji i Handlu – PAIH, BNP Paribas, Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego, Hotel Willa Port.

 W konferencji udział wzięli także przedsiębiorcy polscy i ukraińscy oraz  przedstawiciele organizacji branżowych i administracji:

 • Dr Dominik Borek, Dyrektor Departamentu Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 • Miron Sycz, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • Pavlo Kucher, Ekspert Departamentu Eksportu, Polska Agencji Inwestycji i Handlu;
 • Prof. dr n. ek. Marta Barna, Pierwszy Prorektor Lwowskiego Handlowo-Ekonomicznego Uniwersytetu;
 • Milena Bergius, Koordynatorka Centrów Integracji, Międzynarodowa Organizacją ds. Migracji (IOM);
 • Mirosław Skórka, Prezes Związku Ukraińców w Polsce, Dyrektor Programu Study Tours to Poland, Fundacja Liderzy Przemian;
 • Diana Barynowa, Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego, Członek Rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Fundacja Polskie Hotele Niezależne: wiodące na rynku hotelarskim w Polsce konsorcjum marketingowe, które od 26 lat, poprzez szeroki zakres współdziałania i tworzenia wartości dodanej dla gości hotelowych, reprezentuje i wspiera polskie, rodzime hotele w budowaniu i umacnianiu konkurencyjnej pozycji na rynku.

Hotele należące do Grupy to rodzime, wyjątkowe i różnorodne obiekty, które łączy przede wszystkim profesjonalna, personalna obsługa, unikalne doświadczanie prawdziwej polskiej gościnności oraz wspólne wartości jak tradycja, szacunek, współpraca i wzajemne wsparcie.

Więcej: www.polskiehoteleniezalezne.pl

Misją Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest bycie centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy.

PUIG stwarza zrzeszonym w niej firmom możliwość rozwoju poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, a także pełni funkcję łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi, a innymi instytucjami oraz organizacjami.

Więcej: www.pol-ukr.com

Źródło: Polskie Hotele Niezależne

Rozmowy o odbudowie Ukrainy w branży hotelarskiej

Rozmowy o odbudowie Ukrainy w branży hotelarskiej

W Ostródzie rozmawiano m.in. o współpracy biznesowej pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami, także w obszarze branży turystycznej. Przykładem współpracy jest umowa pomiędzy siecią Polskich Hoteli Niezależnych a Uniwersytetem Handlowo – Ekonomicznym we Lwowie. W ramach kooperacji, studenci i wykładowcy z Ukrainy będą mieli możliwość odbycia wykładów i staży w Polsce. Te i inne tematy, jak: wymiana doświadczeń inwestycyjnych, możliwości kooperacji polskich i ukraińskich przedsiębiorstw z sektora MŚP przy odbudowie Ukrainy, narzędzia wsparcia przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce były poruszane podczas V edycji konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy” zorganizowanej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Polskie Hotele Niezależne. 

Cykl konferencji został zainaugurowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w październiku 2022 r. w odpowiedzi na potrzebę dialogu pomiędzy ukraińskim i polskim biznesem, a także środowiskiem wspierającym przedsiębiorczość. Konferencje odbyły się już w Warszawie, na Dolnym Śląsku, w Zachodniopomorskim w ramach 15. Baltic Business Forum, w Wielkopolsce. Kontynuacją dialogu jest piąta – Warmińsko-Mazurska edycja konferencji.

– Rozpoczął się proces przygotowywania biznesu do udziału w procesie odbudowy Ukrainy.  Do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w ramach naboru polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy zgłosiło się ponad 3000 przedsiębiorców. To świadczy o sile naszego biznesu i gotowości do inwestycji, współpracy oraz nawiązywania partnerstw biznesowych. Dostrzegając te aktywności, Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza powołała Centrum Doradztwa Biznesowego, które udziela wsparcia prawnego, organizacyjnego i doradczego firmom polskim i ukraińskim, które są zainteresowane działalnością na ukraińskim oraz naszym, krajowym rynku. Włączyliśmy się także w projekt pt. Praca nad odbudową ukraińskiej przedsiębiorczości, który jest adresowany do ukraińskich MSP i samorządu terytorialnego. Organizujemy również debaty, jak ta w Ostródzie, aby na bieżąco wymieniać się wiedzą z ekspertami i praktykami, a także określać wyzwania w poszczególnych branżach. – powiedział Jacek Piechotaprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG).

Cykl debat organizowanych w ramach konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy” to także formułowanie postulatów i wyzwań w zakresie wsparcia dla przedsiębiorczości obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Wśród potrzeb w tym obszarze wskazywano na konieczność m.in. większej współpraca przedsiębiorców i NGO`s w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia dostępności do zajęć z nauki języka polskiego.

Wojna za wschodnią granicą pokazała zaangażowanie branży turystycznej w niesienie pomocy obywatelom Ukrainy, tej humanitarnej oraz biznesowej, poprzez m.in. przekazywanie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami z prowadzenia biznesu z ukraińskimi przedstawicielami sektora turystycznego. Podczas konferencji wskazywano na konieczność wyzwalania potencjału przedsiębiorców, wspólnego wypracowywania rozwiązań,  pozwalających na kontynuowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej w odbudowującej się Ukrainie.

– Dla Polskich Hoteli Niezależnych, które od początku wojny na Ukrainie aktywnie włączyły się w partnerską, systemową pomoc sąsiedzką, temat wsparcia, współpracy i synergii pomiędzy naszymi krajami jest nie tylko aktualny, ale i priorytetowy. Partnerską współpracę prowadzimy głównie w obszarze inicjatyw realizowanych przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, ale również naszych Partnerów z UHRA, Uniwersytetu Lwowskiego czy Głosu Kobiet Ukrainy. Szerokie spojrzenie na jednak ciągle nieustający problem za wschodnią granicą Polski, daje możliwość skutecznego przeciwdziałania destrukcji wielu obszarów przedsiębiorczości, w tym szerokorozumianej ukraińskiej branży hotelarskiej. Rozmowa na wielu płaszczyznach, stała wymiana wiedzy, a w konsekwencji nawiązanie i utrzymywanie trwałych relacji biznesowych, gwarantują płynne wyjście z wojny wielu biznesów ukraińskich obronną ręką – podkreśla Elżbieta Lendoprezes Fundacji Polskie Hotele Niezależne, przewodnicząca Komitetu PUIG ds. HoReCa. – W mojej ocenie Polska jest dziś zapleczem dla wielu firm, które utrzymują płynność działania, a tym samym dają ogromne wsparcie gospodarcze okupowanej Ukrainie. To nie tylko płynny transfer dostaw, ale również know-how, gwarantującej trwałość i rozwój ukraińskich przedsiębiorstw oraz licznych obszarów działalności, w tym bliskiej nam turystyki. Dlatego nasza obecność i włączenie się w organizację konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy” była bezdyskusyjna. Dzisiaj już wiemy, że wiele z niej wszyscy wynieśliśmy.

23 października 2023 r., w Hotelu Willa Port w Ostródzie, odbyła się V edycja Konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy” zorganizowana przez Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Polskie Hotele Niezależne, a jej zakres tematyczny podzielony został na trzy główne obszary:

 1. Widzimy, doceniamy, wspieramy – know-how i działania systemowe na rzecz wsparcia biznesu i aktywizacji zawodowej migrantów – tworzenie kompetencji zawodowych migrantów niezbędnych przy odbudowie Ukrainy;
 2. Oczami biznesu – kooperacja i współpraca, wymiana doświadczeń inwestycyjnych, możliwości polskich i ukraińskich przedsiębiorstw
  z sektora MŚP przy odbudowie Ukrainy.;
 3. Synergia dla odbudowy Ukrainy – współpraca partnerska miast i regionów Polski i Ukrainy na rzecz odbudowy Ukrainy.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Burmistrz Miasta Ostróda, patronatu udzieliła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Partnerami konferencji byli: Polska Agencja Inwestycji i Handlu – PAIH, BNP Paribas, Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego, Hotel Willa Port.

 W konferencji udział wzięli także przedsiębiorcy polscy i ukraińscy oraz  przedstawiciele organizacji branżowych i administracji:

 • Dr Dominik Borek, Dyrektor Departamentu Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 • Miron Sycz, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • Pavlo Kucher, Ekspert Departamentu Eksportu, Polska Agencji Inwestycji i Handlu;
 • Prof. dr n. ek. Marta Barna, Pierwszy Prorektor Lwowskiego Handlowo-Ekonomicznego Uniwersytetu;
 • Milena Bergius, Koordynatorka Centrów Integracji, Międzynarodowa Organizacją ds. Migracji (IOM);
 • Mirosław Skórka, Prezes Związku Ukraińców w Polsce, Dyrektor Programu Study Tours to Poland, Fundacja Liderzy Przemian;
 • Diana Barynowa, Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego, Członek Rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Fundacja Polskie Hotele Niezależne: wiodące na rynku hotelarskim w Polsce konsorcjum marketingowe, które od 26 lat, poprzez szeroki zakres współdziałania i tworzenia wartości dodanej dla gości hotelowych, reprezentuje i wspiera polskie, rodzime hotele w budowaniu i umacnianiu konkurencyjnej pozycji na rynku.

Hotele należące do Grupy to rodzime, wyjątkowe i różnorodne obiekty, które łączy przede wszystkim profesjonalna, personalna obsługa, unikalne doświadczanie prawdziwej polskiej gościnności oraz wspólne wartości jak tradycja, szacunek, współpraca i wzajemne wsparcie.

Więcej: www.polskiehoteleniezalezne.pl

Misją Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest bycie centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy.

PUIG stwarza zrzeszonym w niej firmom możliwość rozwoju poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, a także pełni funkcję łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi, a innymi instytucjami oraz organizacjami.

Więcej: www.pol-ukr.com

Źródło: Polskie Hotele Niezależne

Udostępnij!

Może zainteresują Ciebie

Mariusz Jochan został dyrektorem hotelu B&B Poznań Old Town w Poznaniu    

Beata Dębska została dyrektorem sprzedaży i marketingu Vienna House by Wyndham w Krakowie

Hotel areną turniejów sportowych

Piotr Baran nowym Dyrektorem Generalnym Hotelu Belmonte

Spotkanie ze sztuką w Hotelu Bellotto

Nagroda Nansena dla Fundacji Leny Grochowskiej!