marketing-i-sprzedaz

Reakcja na dynamiczną sytuację

Reakcja na dynamiczną sytuację

W ciągu ostatniego roku w hotelarstwie zaszły znaczące zmiany. Wiele hoteli zmieniło swoje usługi, charakter, a przy tym segmenty swoich gości (np. wprowadzenie ofert terapeutyczno-medycznych). Możemy zaobserwować również pewne przekształcenia na rynku np. odwrócenie sytuacji w hotelach miejskich, gdzie dni weekendowe mogą być bardziej obłożone niż dni w trakcie tygodnia. To są dowody wprowadzania strategii krótkoterminowych w ramach szybkiego reagowania na dynamiczną sytuację.

Oczywiście takie zmiany rynkowe występują również w “normalnych czasach”. Ważna jest możliwość porównania tych trendów do analogicznych okresów, aby zaplanować również strategię długoterminową. Jednak bieżąca sytuacja jest bezprecedensowa, więc nie zdołamy wykorzystać danych z ubiegłych lat, tj. roku 2019 i wcześniejszych. Możemy jednak zbierać informacje o bliższej przeszłości i na ich podstawie opracowywać kolejne strategie krótkoterminowe. Wraz z gromadzeniem, interpretacją i ustrukturyzowaniem danych będziemy mogli tworzyć coraz lepsze strategie. Pozostaje pytanie: jak skutecznie zarządzać tymi danymi?

Aktualnie efektywne zarządzanie danymi i strategią cenową hotelu może być utrudnione. Wielu pracowników hotelowych odeszło do innych branż, zabierając ze sobą cenną wiedzę i doświadczenie. Braki kadrowe zmuszają hotele do skupienia się na działalności operacyjnej, co może spowodować zaniedbanie strategii. W związku z nową sytuacją dawne obowiązki mogą ulec zmianie, dlatego obecnie pracownicy wymagają obszernego przeszkolenia w dziedzinach typu: gromadzenie danych, śledzenie trendów, analiza zachowania gości, dostrzeganie korelacji pomiędzy czynnikami oraz sporządzanie prognozy.

Inaczej mówiąc, potrzebują oni znajomości dziedziny zarządzania przychodami czyli Revenue Management. Tylko kto przeszkoli ich z tego wszystkiego, nie zakłócając jednocześnie operacyjności hotelu? Jedną z odpowiedzi na to wyzwanie jest proRMS czyli rozwiązanie typu Revenue Management System, które ułatwia i przyspiesza pracę w dziedzinie optymalizacji przychodów. Dodatkowo proRMS może wiele nauczyć pracowników w tej dziedzinie, dzięki czemu poszerzą oni kompetencje i będą skuteczniejsi w swoich zadaniach.

Jak to działa?

Rozwiązanie ma stały dostęp do aktualnych danych, analizuje je, a następnie wyciąga wnioski. Na koniec przekazuje gotowe rekomendacje dotyczące cen oraz dostępności kategorii pokoi i segmentów gości. Rekomendacje te są uzasadnione, dzięki czemu pracownicy mogą poznać zasady optymalizacji przychodów i nauczyć się podejmować lepsze decyzje. Ponadto proRMS dokonuje analizy danych historycznych i sporządza prognozy na podstawie wyliczeń możliwych scenariuszy.

Obserwując jego działanie, pracownicy mogą dowiedzieć się wiele o interpretacji danych i wpływie czynników wewnętrznych i zewnętrznych na popyt i strategię cenową hotelu. Nie wspominając już o tym, że proRMS zrealizuje większość zadań w zakresie optymalizacji przychodów szybciej niż człowiek albo nawet grupa ludzi, a pracownikom pozostanie tylko podjęcie kluczowej decyzji i przygotowanie skutecznych strategii krótko- i długoterminowych.

Dlaczego to działa?

proRMS posiada kilka modułów, które rzadko występują razem w obrębie jednego RMS-a. Pierwszy z nich to optymalizator cenowy, który podaje uzasadnione i rozsądne rekomendacje ceny i dostępności w odniesieniu do poszczególnych segmentów czy kanałów dystrybucji. Optymalizator cenowy bierze pod uwagę niezbędne czynniki w celu wygenerowania optymalnej rekomendacji. Może on działać automatycznie, ale można też wprowadzać własne modyfikacje. Kolejne moduły – analityczne – przeprowadzą dogłębne analizy wszystkich czynników wpływających na hotel za pomocą modeli matematycznych i złożonych algorytmów opartych na sztucznej inteligencji.

System pobiera informacje z różnych źródeł danych, np. PMS, strona internetowa, a nawet pliki tekstowe. W zamian hotelarze otrzymują pełny obraz sytuacji hotelu i jego otoczenia (analiza historyczna, wydarzeń i konkurencji, trendy rezerwacji, prognoza krótko- i długoterminowa). W modułach raportowania można wygenerować gotowe zestawienia z biblioteki najistotniejszych raportów hotelarskich albo łatwo zbudować własne.

Czy można wyciągnąć z tego jeszcze więcej?

proRMS zawiera również unikalne cechy: 1. analiza wskaźnika TRevPAR, która wykaże przychód ze wszystkich centrów przychodowych w hotelu; 2. inteligentne alerty, które powiadomią użytkownika o zmianach, nawet jeżeli nie korzysta z programu; 3. dynamiczna wycena grup dająca optymalną wycenę dla zapytań grupowych; 4. intuicyjny interfejs, dzięki czemu nauka obsługi programu jest szybka i prosta. System ma za zadanie służyć hotelarzowi jako łatwe w użytkowaniu narzędzie codziennej pracy, wspierać go we wszystkich obowiązkach (poprzez samodzielne wykonywanie zadań), a nawet uczyć go sposobu funkcjonowania optymalizacji przychodów. Wysiłki doświadczonego zespołu hotelarskiego, programistycznego i analitycznego sprawiły, że proRMS z sukcesem realizuje te cele. Dlatego też stanowi on istotne wsparcie dla każdego pracownika hotelu zajmującego się kwestiami Revenue Management.

Sytuacja hotelarstwa w Polsce jest obecnie wymagająca. Doskonale rozumiemy jej konsekwencje, dlatego chcemy dostarczyć hotelarzom możliwość poszerzenia wiedzy i narzędzia, które wspierają hotele. Nabywanie i rozwijanie kolejnych umiejętności oraz poznawanie nowych rozwiązań to ruch, który naszym zdaniem pomoże podczas stopniowego powrotu biznesu do normalności. Warto zainwestować swój czas w dziedzinę Revenue Management, aby potem ta inwestycja zwróciła się z nawiązką. Zatem gorąco zachęcamy hotelarzy do wykorzystania dostępnych zasobów (czasowych, ludzkich, energetycznych) w inny sposób i opanowania nowych technik, które pozwolą opracować skuteczne krótko- i długoterminowe strategie cenowe w przyszłości.

Tekst: Qualpro

Reakcja na dynamiczną sytuację

Reakcja na dynamiczną sytuację

W ciągu ostatniego roku w hotelarstwie zaszły znaczące zmiany. Wiele hoteli zmieniło swoje usługi, charakter, a przy tym segmenty swoich gości (np. wprowadzenie ofert terapeutyczno-medycznych). Możemy zaobserwować również pewne przekształcenia na rynku np. odwrócenie sytuacji w hotelach miejskich, gdzie dni weekendowe mogą być bardziej obłożone niż dni w trakcie tygodnia. To są dowody wprowadzania strategii krótkoterminowych w ramach szybkiego reagowania na dynamiczną sytuację.

Oczywiście takie zmiany rynkowe występują również w “normalnych czasach”. Ważna jest możliwość porównania tych trendów do analogicznych okresów, aby zaplanować również strategię długoterminową. Jednak bieżąca sytuacja jest bezprecedensowa, więc nie zdołamy wykorzystać danych z ubiegłych lat, tj. roku 2019 i wcześniejszych. Możemy jednak zbierać informacje o bliższej przeszłości i na ich podstawie opracowywać kolejne strategie krótkoterminowe. Wraz z gromadzeniem, interpretacją i ustrukturyzowaniem danych będziemy mogli tworzyć coraz lepsze strategie. Pozostaje pytanie: jak skutecznie zarządzać tymi danymi?

Aktualnie efektywne zarządzanie danymi i strategią cenową hotelu może być utrudnione. Wielu pracowników hotelowych odeszło do innych branż, zabierając ze sobą cenną wiedzę i doświadczenie. Braki kadrowe zmuszają hotele do skupienia się na działalności operacyjnej, co może spowodować zaniedbanie strategii. W związku z nową sytuacją dawne obowiązki mogą ulec zmianie, dlatego obecnie pracownicy wymagają obszernego przeszkolenia w dziedzinach typu: gromadzenie danych, śledzenie trendów, analiza zachowania gości, dostrzeganie korelacji pomiędzy czynnikami oraz sporządzanie prognozy.

Inaczej mówiąc, potrzebują oni znajomości dziedziny zarządzania przychodami czyli Revenue Management. Tylko kto przeszkoli ich z tego wszystkiego, nie zakłócając jednocześnie operacyjności hotelu? Jedną z odpowiedzi na to wyzwanie jest proRMS czyli rozwiązanie typu Revenue Management System, które ułatwia i przyspiesza pracę w dziedzinie optymalizacji przychodów. Dodatkowo proRMS może wiele nauczyć pracowników w tej dziedzinie, dzięki czemu poszerzą oni kompetencje i będą skuteczniejsi w swoich zadaniach.

Jak to działa?

Rozwiązanie ma stały dostęp do aktualnych danych, analizuje je, a następnie wyciąga wnioski. Na koniec przekazuje gotowe rekomendacje dotyczące cen oraz dostępności kategorii pokoi i segmentów gości. Rekomendacje te są uzasadnione, dzięki czemu pracownicy mogą poznać zasady optymalizacji przychodów i nauczyć się podejmować lepsze decyzje. Ponadto proRMS dokonuje analizy danych historycznych i sporządza prognozy na podstawie wyliczeń możliwych scenariuszy.

Obserwując jego działanie, pracownicy mogą dowiedzieć się wiele o interpretacji danych i wpływie czynników wewnętrznych i zewnętrznych na popyt i strategię cenową hotelu. Nie wspominając już o tym, że proRMS zrealizuje większość zadań w zakresie optymalizacji przychodów szybciej niż człowiek albo nawet grupa ludzi, a pracownikom pozostanie tylko podjęcie kluczowej decyzji i przygotowanie skutecznych strategii krótko- i długoterminowych.

Dlaczego to działa?

proRMS posiada kilka modułów, które rzadko występują razem w obrębie jednego RMS-a. Pierwszy z nich to optymalizator cenowy, który podaje uzasadnione i rozsądne rekomendacje ceny i dostępności w odniesieniu do poszczególnych segmentów czy kanałów dystrybucji. Optymalizator cenowy bierze pod uwagę niezbędne czynniki w celu wygenerowania optymalnej rekomendacji. Może on działać automatycznie, ale można też wprowadzać własne modyfikacje. Kolejne moduły – analityczne – przeprowadzą dogłębne analizy wszystkich czynników wpływających na hotel za pomocą modeli matematycznych i złożonych algorytmów opartych na sztucznej inteligencji.

System pobiera informacje z różnych źródeł danych, np. PMS, strona internetowa, a nawet pliki tekstowe. W zamian hotelarze otrzymują pełny obraz sytuacji hotelu i jego otoczenia (analiza historyczna, wydarzeń i konkurencji, trendy rezerwacji, prognoza krótko- i długoterminowa). W modułach raportowania można wygenerować gotowe zestawienia z biblioteki najistotniejszych raportów hotelarskich albo łatwo zbudować własne.

Czy można wyciągnąć z tego jeszcze więcej?

proRMS zawiera również unikalne cechy: 1. analiza wskaźnika TRevPAR, która wykaże przychód ze wszystkich centrów przychodowych w hotelu; 2. inteligentne alerty, które powiadomią użytkownika o zmianach, nawet jeżeli nie korzysta z programu; 3. dynamiczna wycena grup dająca optymalną wycenę dla zapytań grupowych; 4. intuicyjny interfejs, dzięki czemu nauka obsługi programu jest szybka i prosta. System ma za zadanie służyć hotelarzowi jako łatwe w użytkowaniu narzędzie codziennej pracy, wspierać go we wszystkich obowiązkach (poprzez samodzielne wykonywanie zadań), a nawet uczyć go sposobu funkcjonowania optymalizacji przychodów. Wysiłki doświadczonego zespołu hotelarskiego, programistycznego i analitycznego sprawiły, że proRMS z sukcesem realizuje te cele. Dlatego też stanowi on istotne wsparcie dla każdego pracownika hotelu zajmującego się kwestiami Revenue Management.

Sytuacja hotelarstwa w Polsce jest obecnie wymagająca. Doskonale rozumiemy jej konsekwencje, dlatego chcemy dostarczyć hotelarzom możliwość poszerzenia wiedzy i narzędzia, które wspierają hotele. Nabywanie i rozwijanie kolejnych umiejętności oraz poznawanie nowych rozwiązań to ruch, który naszym zdaniem pomoże podczas stopniowego powrotu biznesu do normalności. Warto zainwestować swój czas w dziedzinę Revenue Management, aby potem ta inwestycja zwróciła się z nawiązką. Zatem gorąco zachęcamy hotelarzy do wykorzystania dostępnych zasobów (czasowych, ludzkich, energetycznych) w inny sposób i opanowania nowych technik, które pozwolą opracować skuteczne krótko- i długoterminowe strategie cenowe w przyszłości.

Tekst: Qualpro

Udostępnij!

Może zainteresują Ciebie

Rozwiązanie dla e-commerce w służbie Hotelu Arłamów

Obsługa zapytań w nowej rzeczywistości rynku wydarzeń

Trzeba umieć przegrywać, by wygrać… czyli wstęp do efektywnej sprzedaży

Akademia Qualpro: Nowa inicjatywa szkoleń Revenue Management

Guest experience w hotelu. Zbuduj je prawidłowo!

Maksymalizacja kliknięć – strategia przetrwania