aktualnosci

Polskie Hotele Niezależne świętowały 25-lecie funkcjonowania organizacji na rynku hotelarskim w Polsce

Polskie Hotele Niezależne świętowały 25-lecie funkcjonowania organizacji na rynku hotelarskim w Polsce

– Zorientowanie wszelkich działań wizerunkowych na tożsamość regionalną i lokalną, na polskie dziedzictwo kulturowe i tradycyjną polską gościnność, zapoczątkowało współpracę niezależnych polskich hoteli. Pierwszych dziewięć obiektów, dostrzegających rosnącą konkurencyjność globalnych sieci hotelowych, uznało sens inicjatywy współdziałania w Grupie oraz przyjęło zaproszenie do współpracy. I tak, na podstawie porozumienia zawartego w 1997 r. w warszawskim hotelu Jan III Sobieski, utworzyliśmy ogólnopolski program marketingowy, wówczas działający pod nazwą Polish Prestige Hotels – Kazimierz Kowalski, Prezes Honorowy Fundacji Polskie Hotele Niezależne.

27 maja, w hotelu Willa Port w Ostródzie, odbyły się uroczyste obchody 25-lecia działalności organizacji zrzeszającej Polskie Hotele Niezależne, działającej uprzednio pod marką Polish Prestige Hotels oraz Harmony Polish Hotels. Cele przyświecające powstaniu działającego od ćwierćwiecza i wiodącego na polskim rynku hotelarskim konsorcjum marketingowego, to przede wszystkim wsparcie polskich, rodzimych obiektów oraz przeciwdziałanie zaostrzającej się w latach 90-tych konkurencji w postaci globalnych sieci zagraniczne a także uwarunkowaniom rynkowym mającym wpływ na dekoniunkturę  w obszarze turystyki.

Hotele, które tworzyły organizację, aktywnie podkreślały swoją polską tożsamość i mocno stawiały na działania wizerunkowe, wskazujące na polskie tradycje, dorobek kulturalny poszczególnych  regionów, wartość polskiego dziedzictwa kulturowego i tradycyjną polską gościnność. Skupiały się również na pozyskiwaniu gości, wspólnej akwizycji, działaniach marketingowych i consultingowych.

Zakres pierwszego porozumienia hoteli obejmował m.in. program rabatowy dla gości Grupy, możliwość preferencyjnego dokonywanie wzajemnych rezerwacji, partycypowanie w kosztach uzgodnionych przedsięwzięć, wymianę doświadczeń i transfer wiedzy. Niezwykle istotnym kryterium przestąpienia do Grupy było spełnienie i gwarancja utrzymywania wysokiego standardu świadczonych usług, a warunkiem koniecznym kontynuacji współpracy: wzajemna promocja hoteli, Grupy i wspólnej marki.

– 25-lecie funkcjonowania naszej organizacji w szerokorozumianej branży hotelarskiej, to ogromwspomnień i doświadczeń, a obchody jubileuszu, todoskonałyczas na podsumowanie działalności i dokonywanie planów na kolejne lata – mówi Elżbieta Lendo, prezes zarządu Fundacji Polskie Hotele Niezależne. – W naszej Grupie największą wartością zawsze byli i są ludzie tworzący to gremium. Dzięki  zaangażowaniu właścicieli, dyrektorów i załóg poszczególnych obiektów, udało się na przełomie 25 lat służyć naszym hotelom, gościom i naszej branży, w możliwie najlepszy sposób. Co ciekawe, intencje założenia organizacji są nadal aktualne, cele postawione 25 lat temu w większości nie straciły na swoim znaczeniu, a nawet więcej, są tak bardzo w dzisiejszej rzeczywistości nieocenione i potrzebne. Nadal je realizujemy, dziś wykorzystując jednak nowoczesne rozwiązania, choćby w zakresie sprzedaży czy komunikacji marketingowej. Jestem niezwykle dumna, że mogę kierować Grupą Polskich Hoteli Niezależnych, wykorzystując Jej długoletnie doświadczenie i potencjał. Że mogę pracować z ludźmi, którzy widzą sens jednoczenia się wokół najistotniejszych dla hotelarstwa i hotelarzy spraw, zawsze w poszanowaniu przyświecających nam wartości: koleżeńskiej współpracy, szacunku dla pochodzenia, korzeni i lokalnych walorów, zawsze mając na uwadze: rozwój branży, naszej organizacji i hoteli członkowskich. Jesteśmy bardzo różnorodną Grupą, ale wszyscy szanujemy dorobek i historię Polskich Hoteli Niezależnych, który daje nam nie tylko wiedzę, ale i solidny fundament pod kolejne projekty, a w trudnych czasach nadzieję i siłę do pracy. Mówią o nas Rodzina, a to jest wartość sama w sobie… I tego chciałabym nam wszystkim życzyć na kolejne lata, abyśmy jak w każdej przykładnej rodzinie, zawsze potrafili usiąść wspólnie do stołu i byśmy byli prawdziwie ze sobą, nie tylko na dobre czasy.

W uroczystej Radzie Hoteli udział wzięli i uświetnili obchody: dotychczasowi prezesi organizacji w osobach Kazimierza Kowalskiego, założyciela i prezesa honorowego Fundacji PHN, Tadeusza Cieślika oraz Krzysztofa Jędrochy, członkowie organizacji oraz zaproszeni goście. Wysokiej rangi uroczystości nadali również w swoich wystąpieniach Gustaw Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marek Traczyk, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz reprezentanci partnerów i zaproszonych gości, w tym Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Polskiego Holdingu Hotelowego i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, którzy podkreślili potrzebę kontynuacji działalności tak istotnej dla branży organizacji, jaką jest Fundacja PHN, życząc m.in. konsekwencji w realizowaniu przyjętej strategii działania, która zmienia branżę hotelową na lepsze.

Podczas uroczystości, prezes zarządu Elżbieta Lendo dokonała prezentacji działalności Polskich Hoteli Niezależnych na przełomie 25 lat, stawiając największy nacisk na początek istnienia zrzeszenia, hotele członkowskie i kamienie milowe w działalności organizacji, a także na jej najważniejsze cele i wartości. Podziękowała Hotelarzom z gremium PHN za lojalne współdziałanie i budowanie wspólnoty, wiarę w możliwości Grupy i szczere, przyjazne relacje, partnerom za otwartość, zrozumienie i wspieranie polskich, rodzimych hoteli, instytucjom państwowym, samorządowym i organizacjom branżowym za dialog i zrozumienie, zwłaszcza w trudnych dla branży czasach, a wszystkim obecnym gościom za poświęcony czas i wspólne świętowanie. Nie zabrakło również okolicznościowego tortu i wspólnych toastów za pomyślność Polskich Hoteli Niezależnych.

Fundacja Polskie Hotele Niezależne: wiodące na rynku hotelarskim w Polsce konsorcjum marketingowe, które od 25 lat, poprzez szeroki zakres współdziałania i tworzenia wartości dodanej dla gości hotelowych, reprezentuje i wspiera polskie, rodzime hotele w budowaniu i umacnianiu konkurencyjnej pozycji na rynku. Hotele należące do Grupy to rodzime, wyjątkowe i różnorodne obiekty, które łączy przede wszystkim profesjonalna, personalna obsługa, unikalne doświadczanie prawdziwej polskiej gościnności oraz wspólne wartości jak tradycja, szacunek, współpraca i wzajemne wsparcie.

Polskie Hotele Niezależne świętowały 25-lecie funkcjonowania organizacji na rynku hotelarskim w Polsce

Polskie Hotele Niezależne świętowały 25-lecie funkcjonowania organizacji na rynku hotelarskim w Polsce

– Zorientowanie wszelkich działań wizerunkowych na tożsamość regionalną i lokalną, na polskie dziedzictwo kulturowe i tradycyjną polską gościnność, zapoczątkowało współpracę niezależnych polskich hoteli. Pierwszych dziewięć obiektów, dostrzegających rosnącą konkurencyjność globalnych sieci hotelowych, uznało sens inicjatywy współdziałania w Grupie oraz przyjęło zaproszenie do współpracy. I tak, na podstawie porozumienia zawartego w 1997 r. w warszawskim hotelu Jan III Sobieski, utworzyliśmy ogólnopolski program marketingowy, wówczas działający pod nazwą Polish Prestige Hotels – Kazimierz Kowalski, Prezes Honorowy Fundacji Polskie Hotele Niezależne.

27 maja, w hotelu Willa Port w Ostródzie, odbyły się uroczyste obchody 25-lecia działalności organizacji zrzeszającej Polskie Hotele Niezależne, działającej uprzednio pod marką Polish Prestige Hotels oraz Harmony Polish Hotels. Cele przyświecające powstaniu działającego od ćwierćwiecza i wiodącego na polskim rynku hotelarskim konsorcjum marketingowego, to przede wszystkim wsparcie polskich, rodzimych obiektów oraz przeciwdziałanie zaostrzającej się w latach 90-tych konkurencji w postaci globalnych sieci zagraniczne a także uwarunkowaniom rynkowym mającym wpływ na dekoniunkturę  w obszarze turystyki.

Hotele, które tworzyły organizację, aktywnie podkreślały swoją polską tożsamość i mocno stawiały na działania wizerunkowe, wskazujące na polskie tradycje, dorobek kulturalny poszczególnych  regionów, wartość polskiego dziedzictwa kulturowego i tradycyjną polską gościnność. Skupiały się również na pozyskiwaniu gości, wspólnej akwizycji, działaniach marketingowych i consultingowych.

Zakres pierwszego porozumienia hoteli obejmował m.in. program rabatowy dla gości Grupy, możliwość preferencyjnego dokonywanie wzajemnych rezerwacji, partycypowanie w kosztach uzgodnionych przedsięwzięć, wymianę doświadczeń i transfer wiedzy. Niezwykle istotnym kryterium przestąpienia do Grupy było spełnienie i gwarancja utrzymywania wysokiego standardu świadczonych usług, a warunkiem koniecznym kontynuacji współpracy: wzajemna promocja hoteli, Grupy i wspólnej marki.

– 25-lecie funkcjonowania naszej organizacji w szerokorozumianej branży hotelarskiej, to ogromwspomnień i doświadczeń, a obchody jubileuszu, todoskonałyczas na podsumowanie działalności i dokonywanie planów na kolejne lata – mówi Elżbieta Lendo, prezes zarządu Fundacji Polskie Hotele Niezależne. – W naszej Grupie największą wartością zawsze byli i są ludzie tworzący to gremium. Dzięki  zaangażowaniu właścicieli, dyrektorów i załóg poszczególnych obiektów, udało się na przełomie 25 lat służyć naszym hotelom, gościom i naszej branży, w możliwie najlepszy sposób. Co ciekawe, intencje założenia organizacji są nadal aktualne, cele postawione 25 lat temu w większości nie straciły na swoim znaczeniu, a nawet więcej, są tak bardzo w dzisiejszej rzeczywistości nieocenione i potrzebne. Nadal je realizujemy, dziś wykorzystując jednak nowoczesne rozwiązania, choćby w zakresie sprzedaży czy komunikacji marketingowej. Jestem niezwykle dumna, że mogę kierować Grupą Polskich Hoteli Niezależnych, wykorzystując Jej długoletnie doświadczenie i potencjał. Że mogę pracować z ludźmi, którzy widzą sens jednoczenia się wokół najistotniejszych dla hotelarstwa i hotelarzy spraw, zawsze w poszanowaniu przyświecających nam wartości: koleżeńskiej współpracy, szacunku dla pochodzenia, korzeni i lokalnych walorów, zawsze mając na uwadze: rozwój branży, naszej organizacji i hoteli członkowskich. Jesteśmy bardzo różnorodną Grupą, ale wszyscy szanujemy dorobek i historię Polskich Hoteli Niezależnych, który daje nam nie tylko wiedzę, ale i solidny fundament pod kolejne projekty, a w trudnych czasach nadzieję i siłę do pracy. Mówią o nas Rodzina, a to jest wartość sama w sobie… I tego chciałabym nam wszystkim życzyć na kolejne lata, abyśmy jak w każdej przykładnej rodzinie, zawsze potrafili usiąść wspólnie do stołu i byśmy byli prawdziwie ze sobą, nie tylko na dobre czasy.

W uroczystej Radzie Hoteli udział wzięli i uświetnili obchody: dotychczasowi prezesi organizacji w osobach Kazimierza Kowalskiego, założyciela i prezesa honorowego Fundacji PHN, Tadeusza Cieślika oraz Krzysztofa Jędrochy, członkowie organizacji oraz zaproszeni goście. Wysokiej rangi uroczystości nadali również w swoich wystąpieniach Gustaw Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marek Traczyk, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz reprezentanci partnerów i zaproszonych gości, w tym Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Polskiego Holdingu Hotelowego i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, którzy podkreślili potrzebę kontynuacji działalności tak istotnej dla branży organizacji, jaką jest Fundacja PHN, życząc m.in. konsekwencji w realizowaniu przyjętej strategii działania, która zmienia branżę hotelową na lepsze.

Podczas uroczystości, prezes zarządu Elżbieta Lendo dokonała prezentacji działalności Polskich Hoteli Niezależnych na przełomie 25 lat, stawiając największy nacisk na początek istnienia zrzeszenia, hotele członkowskie i kamienie milowe w działalności organizacji, a także na jej najważniejsze cele i wartości. Podziękowała Hotelarzom z gremium PHN za lojalne współdziałanie i budowanie wspólnoty, wiarę w możliwości Grupy i szczere, przyjazne relacje, partnerom za otwartość, zrozumienie i wspieranie polskich, rodzimych hoteli, instytucjom państwowym, samorządowym i organizacjom branżowym za dialog i zrozumienie, zwłaszcza w trudnych dla branży czasach, a wszystkim obecnym gościom za poświęcony czas i wspólne świętowanie. Nie zabrakło również okolicznościowego tortu i wspólnych toastów za pomyślność Polskich Hoteli Niezależnych.

Fundacja Polskie Hotele Niezależne: wiodące na rynku hotelarskim w Polsce konsorcjum marketingowe, które od 25 lat, poprzez szeroki zakres współdziałania i tworzenia wartości dodanej dla gości hotelowych, reprezentuje i wspiera polskie, rodzime hotele w budowaniu i umacnianiu konkurencyjnej pozycji na rynku. Hotele należące do Grupy to rodzime, wyjątkowe i różnorodne obiekty, które łączy przede wszystkim profesjonalna, personalna obsługa, unikalne doświadczanie prawdziwej polskiej gościnności oraz wspólne wartości jak tradycja, szacunek, współpraca i wzajemne wsparcie.

Udostępnij!

Może zainteresują Ciebie

Ferie 2024 w apartamentach Aries w Bukowinie Tatrzańskiej

Polskie Hotele Niezależne włączyły się do Ogólnopolskiej Akcji Śniadanie Wielkanocne dla Ukrainy

Louvre Hotels Group zaprasza na Patio Summer Sessions – muzyczne piątki w przestrzeni The Complex

Direct Booking Awards – nowy konkurs dla wyróżniających się hoteli

Hotel Bellotto i marka Spadiora łączą siły, tworząc unikalne wzory apaszeki poszetek

Imprezy, które idą jak z nut