aktualnosci

Obchody 85-lecia Gromady

Obchody 85-lecia Gromady

Zwieńczeniem obchodów Jubileuszu 85-lecia Gromady były uroczystości  w dniu 20 września 2022 r. w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie. Obchody rocznicy rozpoczęły się 10 lutego br. i zgodnie z przyjętym programem kluczowymi wydarzeniami były obchody w jednostkach, w tym w ramach spółdzielczych Zebrań Grup Członkowskich. Do obchodów rocznicowych włączone stanowiły dwa inne Jubileusze 35-lecia Hotelu Gromada w Pile i 60-lecia Hotelu Gromada Centrum (dawniej Dom Chłopa). Gromada aktywnie promowała swój jubileusz  również podczas targów, spotkań i imprez lokalnych w całej Polsce. Wydano specjalny biuletyn okolicznościowy,  a informacja o 85-leciu była szeroko opisywana w mediach internetowych oraz drukowanych.

Centralne uroczystości z okazji 85-lecia Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada rozpoczęły się od konferencji prasowej w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie. Konferencję poprowadził redaktor Henryk Urbaś – znany dziennikarz radiowy i sportowy. W konferencji ze strony Jubilatki udział wzięli: Przewodniczący Komitetu Honorowego obchodów – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – dr inż. Mieczysław GRODZKI, Przewodnicząca Rady Nadzorczej OST Gromada – Barbara TOMCZYK, Prezes Zarządu OST Gromada – Krzysztof MOCZULSKI oraz Przewodniczący Zespołu ds. Obchodów Jubileuszu, były członek władz Spółdzielni – dr Adam ZABOROWSKI.

W godzinach popołudniowo – wieczornych w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie odbyły się główne uroczystości Jubileuszowe 85-lecia OST Gromada oraz 60-lecia powstania hotelu, dawniej zwanego „Dom Chłopa”. Patronatem Honorowym obchody objęli: objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Sportu i Turystyki – Andrzej – Gut Mostowy, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – dr inż. Mieczysław Grodzki, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał Szmytke oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Rafał Trzaskowski.

Program uroczystości składał się z trzech części: części oficjalnej, koncertu Rafała Brzozowskiego oraz poczęstunku okolicznościowego. W spotkaniu uczestniczyło 250 osób, w tym członkowie spółdzielni, byli pracownicy Gromady oraz posłowie, senatorowie, członkowie władz spółdzielczych, samorządowcy, przedstawiciele kultury i nauki, dziennikarze. Licznie reprezentowana była branża turystyczna i hotelarska.

Uroczystość rozpoczęła się wyświetleniem okolicznościowego filmu o historii Gromady. Następnie głos w części oficjalnej zabrali:

Prezes Zarządu OST Gromada – Krzysztof MOCZULSKI

W imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzeja GUTA – MOSTOWEGO – Główny Specjalista w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Olga PIEKARZEWSKA 

– Przewodniczący Komitetu Honorowego, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – dr inż. Mieczysław GRODZKI

– w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama STRUZIKA – Zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Izabela STELMAŃSKA

– Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał SZMYTKE

Zaproszeni Goście podkreślali w swych wystąpieniachm.in. fakt, że Gromada to polska firma ze 100% kapitałem polskim, wywodząca swoje korzenie z polskich, chłopskich tradycji, która jako jedna z nielicznych, jeśli nie jedyna z firm turystyczno – hotelarskich powstałych przed wojną funkcjonuje nadal na polskim rynku. Podnoszono również wkład, jaki Gromada wnosiła i wnosi nadal w rozwój polskiej turystyki krajowej i zagranicznej oraz w znakomitą promocję Polski w świecie. A to wszystko dzięki budowaniu swego potencjału stopniowo własną pracą   i wielkim wysiłkiemswoich członków i pracowników.

– Przywiązujemy do tych obchodów dużą wagę ponieważ,  Gromada jako firma ze 100% kapitałem polskim, powstała jeszcze przed wojną i jako jedna z nielicznych, jeśli nie jedyna z firm turystyczno-hotelarskich z tamtego okresu kontynuuje działalność i rozwija się – mówił podczas wystąpienia Krzysztof Moczulski, Prezes OST Gromada. – Powiem więcej: Zapisała i w dalszym ciągu zapisuje piękną kartę w historii polskiej spółdzielczości oraz w obszarze działalności turystyczno – hotelarskiej.

Po oficjalnych wystąpieniach wręczone zostały odznaczenia dla członków oraz długoletnich i obecnych pracowników Gromady mających szczególne osiągnięcia w pracy:

– 10 osób otrzymało Odznakę Honorową  “Za Zasługi dla Turystyki”, które wręczył z upoważnienia Ministerstwa Sportu i Turystyki Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał Szmytke

–   wyróżnienia zostały również  przyznane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Wręczał je Prezes Zarządu Rady –  dr inż. Mieczysław GRODZKI, a były to:

– 3 osoby otrzymały Odznaczenie „SAMORZĄDOWIEC – SPÓŁDZIELCA”,

– 1 osoba otrzymała wyróżnienie „MANAGER – SPÓŁDZIELCA 2022”,

– 1 osoba otrzymała wyróżnienie „PRYMUS – SPÓŁDZIELCA 2022”,

– 11 osób otrzymało „ZŁOTE ODZNAKI SPÓŁDZIELCZOŚCI”

– 15 osób otrzymało odznaczenia „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO”

Po wręczeniu odznaczeń przy okolicznościowej ściance Jubileuszowej był czas gratulacji            i spotkań zaproszonych Gości z dr. inż. Mieczysławem Grodzkim oraz Krzysztofem Moczulskim. Wielu przedstawicieli firm i instytucji wręczyło Prezesowi Gromady listy gratulacyjne oraz okolicznościowe prezenty.

– Przywołując najważniejsze momenty i fakty z historii Gromady chciałbym zaakcentować wkład jaki wniosła ona w rozwój polskiej, ale nie tylko, bo także światowej turystyki. Jeszcze przed wojną były to turystyka edukacyjna, turystyka  aktywna/rowerowa, zalążki agroturystyki, turystyka społeczna – komentował Krzysztof Moczulski.

Kolejnym punktem programu Jubileuszu był koncert, a właściwie znakomite show Rafała Brzozowskiego z zespołem TRIO, znanym z muzycznego programu telewizyjnego “Jaka to melodia”. Po koncercie był czas na Jubileuszowy tort i toast Przewodniczącego Komitetu Honorowego Jubileuszu.

Przez resztę wieczoru zaproszeni Goście mieli okazję cieszyć się wspólnymi chwilami z dawno niewidzianymi  przyjaciółmi i znajomymi, a uświetniał te chwile okolicznościowy poczęstunek przygotowany przez znakomitą kuchnię Hotelu Gromada Centrum w Warszawie oraz sponsorów m.in. Chefs Culinar. Muzycznie wieczór umilał znany Dj Bogdan Fabiański. Członkowie i goście znakomicie bawili się przy przebojach z lat 60, 70 i 80. 

Należy podkreślić piękną scenografię uroczystości i hotelu przygotowaną przez agencję eventową SLE (Sound Light Event), która zapewniła wspaniałą i niezapomnianą atmosferę spotkania.

Organizatorzy dziękuję wszystkim za liczne przybycie na obchody 85-lecia Spółdzielni. Członkowie i pracownicy Gromady mogli być dumni, że OST Gromada znajduje się w dobrej kondycji i śmiało można przyznać jej kluczową pozycję w kształtowaniu rynku usług turystycznych i hotelarskich w Polsce.

Uroczystość była sygnałem do władz, kontrahentów, przedstawicieli środowiska hotelarskiego i turystycznego, że Gromada pozostając wierną tradycji to również nowoczesna firma spełniająca oczekiwania biznesowe, ale też i marzenia współczesnego klienta o udanym pobycie i wypoczynku. 

Obchody 85-lecia Gromady

Obchody 85-lecia Gromady

Zwieńczeniem obchodów Jubileuszu 85-lecia Gromady były uroczystości  w dniu 20 września 2022 r. w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie. Obchody rocznicy rozpoczęły się 10 lutego br. i zgodnie z przyjętym programem kluczowymi wydarzeniami były obchody w jednostkach, w tym w ramach spółdzielczych Zebrań Grup Członkowskich. Do obchodów rocznicowych włączone stanowiły dwa inne Jubileusze 35-lecia Hotelu Gromada w Pile i 60-lecia Hotelu Gromada Centrum (dawniej Dom Chłopa). Gromada aktywnie promowała swój jubileusz  również podczas targów, spotkań i imprez lokalnych w całej Polsce. Wydano specjalny biuletyn okolicznościowy,  a informacja o 85-leciu była szeroko opisywana w mediach internetowych oraz drukowanych.

Centralne uroczystości z okazji 85-lecia Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada rozpoczęły się od konferencji prasowej w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie. Konferencję poprowadził redaktor Henryk Urbaś – znany dziennikarz radiowy i sportowy. W konferencji ze strony Jubilatki udział wzięli: Przewodniczący Komitetu Honorowego obchodów – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – dr inż. Mieczysław GRODZKI, Przewodnicząca Rady Nadzorczej OST Gromada – Barbara TOMCZYK, Prezes Zarządu OST Gromada – Krzysztof MOCZULSKI oraz Przewodniczący Zespołu ds. Obchodów Jubileuszu, były członek władz Spółdzielni – dr Adam ZABOROWSKI.

W godzinach popołudniowo – wieczornych w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie odbyły się główne uroczystości Jubileuszowe 85-lecia OST Gromada oraz 60-lecia powstania hotelu, dawniej zwanego „Dom Chłopa”. Patronatem Honorowym obchody objęli: objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Sportu i Turystyki – Andrzej – Gut Mostowy, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – dr inż. Mieczysław Grodzki, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał Szmytke oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Rafał Trzaskowski.

Program uroczystości składał się z trzech części: części oficjalnej, koncertu Rafała Brzozowskiego oraz poczęstunku okolicznościowego. W spotkaniu uczestniczyło 250 osób, w tym członkowie spółdzielni, byli pracownicy Gromady oraz posłowie, senatorowie, członkowie władz spółdzielczych, samorządowcy, przedstawiciele kultury i nauki, dziennikarze. Licznie reprezentowana była branża turystyczna i hotelarska.

Uroczystość rozpoczęła się wyświetleniem okolicznościowego filmu o historii Gromady. Następnie głos w części oficjalnej zabrali:

Prezes Zarządu OST Gromada – Krzysztof MOCZULSKI

W imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzeja GUTA – MOSTOWEGO – Główny Specjalista w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Olga PIEKARZEWSKA 

– Przewodniczący Komitetu Honorowego, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – dr inż. Mieczysław GRODZKI

– w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama STRUZIKA – Zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Izabela STELMAŃSKA

– Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał SZMYTKE

Zaproszeni Goście podkreślali w swych wystąpieniachm.in. fakt, że Gromada to polska firma ze 100% kapitałem polskim, wywodząca swoje korzenie z polskich, chłopskich tradycji, która jako jedna z nielicznych, jeśli nie jedyna z firm turystyczno – hotelarskich powstałych przed wojną funkcjonuje nadal na polskim rynku. Podnoszono również wkład, jaki Gromada wnosiła i wnosi nadal w rozwój polskiej turystyki krajowej i zagranicznej oraz w znakomitą promocję Polski w świecie. A to wszystko dzięki budowaniu swego potencjału stopniowo własną pracą   i wielkim wysiłkiemswoich członków i pracowników.

– Przywiązujemy do tych obchodów dużą wagę ponieważ,  Gromada jako firma ze 100% kapitałem polskim, powstała jeszcze przed wojną i jako jedna z nielicznych, jeśli nie jedyna z firm turystyczno-hotelarskich z tamtego okresu kontynuuje działalność i rozwija się – mówił podczas wystąpienia Krzysztof Moczulski, Prezes OST Gromada. – Powiem więcej: Zapisała i w dalszym ciągu zapisuje piękną kartę w historii polskiej spółdzielczości oraz w obszarze działalności turystyczno – hotelarskiej.

Po oficjalnych wystąpieniach wręczone zostały odznaczenia dla członków oraz długoletnich i obecnych pracowników Gromady mających szczególne osiągnięcia w pracy:

– 10 osób otrzymało Odznakę Honorową  “Za Zasługi dla Turystyki”, które wręczył z upoważnienia Ministerstwa Sportu i Turystyki Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał Szmytke

–   wyróżnienia zostały również  przyznane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Wręczał je Prezes Zarządu Rady –  dr inż. Mieczysław GRODZKI, a były to:

– 3 osoby otrzymały Odznaczenie „SAMORZĄDOWIEC – SPÓŁDZIELCA”,

– 1 osoba otrzymała wyróżnienie „MANAGER – SPÓŁDZIELCA 2022”,

– 1 osoba otrzymała wyróżnienie „PRYMUS – SPÓŁDZIELCA 2022”,

– 11 osób otrzymało „ZŁOTE ODZNAKI SPÓŁDZIELCZOŚCI”

– 15 osób otrzymało odznaczenia „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO”

Po wręczeniu odznaczeń przy okolicznościowej ściance Jubileuszowej był czas gratulacji            i spotkań zaproszonych Gości z dr. inż. Mieczysławem Grodzkim oraz Krzysztofem Moczulskim. Wielu przedstawicieli firm i instytucji wręczyło Prezesowi Gromady listy gratulacyjne oraz okolicznościowe prezenty.

– Przywołując najważniejsze momenty i fakty z historii Gromady chciałbym zaakcentować wkład jaki wniosła ona w rozwój polskiej, ale nie tylko, bo także światowej turystyki. Jeszcze przed wojną były to turystyka edukacyjna, turystyka  aktywna/rowerowa, zalążki agroturystyki, turystyka społeczna – komentował Krzysztof Moczulski.

Kolejnym punktem programu Jubileuszu był koncert, a właściwie znakomite show Rafała Brzozowskiego z zespołem TRIO, znanym z muzycznego programu telewizyjnego “Jaka to melodia”. Po koncercie był czas na Jubileuszowy tort i toast Przewodniczącego Komitetu Honorowego Jubileuszu.

Przez resztę wieczoru zaproszeni Goście mieli okazję cieszyć się wspólnymi chwilami z dawno niewidzianymi  przyjaciółmi i znajomymi, a uświetniał te chwile okolicznościowy poczęstunek przygotowany przez znakomitą kuchnię Hotelu Gromada Centrum w Warszawie oraz sponsorów m.in. Chefs Culinar. Muzycznie wieczór umilał znany Dj Bogdan Fabiański. Członkowie i goście znakomicie bawili się przy przebojach z lat 60, 70 i 80. 

Należy podkreślić piękną scenografię uroczystości i hotelu przygotowaną przez agencję eventową SLE (Sound Light Event), która zapewniła wspaniałą i niezapomnianą atmosferę spotkania.

Organizatorzy dziękuję wszystkim za liczne przybycie na obchody 85-lecia Spółdzielni. Członkowie i pracownicy Gromady mogli być dumni, że OST Gromada znajduje się w dobrej kondycji i śmiało można przyznać jej kluczową pozycję w kształtowaniu rynku usług turystycznych i hotelarskich w Polsce.

Uroczystość była sygnałem do władz, kontrahentów, przedstawicieli środowiska hotelarskiego i turystycznego, że Gromada pozostając wierną tradycji to również nowoczesna firma spełniająca oczekiwania biznesowe, ale też i marzenia współczesnego klienta o udanym pobycie i wypoczynku. 

Udostępnij!

Może zainteresują Ciebie

Hotel Radisson Blu w Międzywodziu to jeden z najnowszych projektów pracowni Q2Studio

Akademia Leona Koźmińskiego rozpoczyna nabór do trzeciej edycji studiów: Zarządzanie Hotelami

Tomasz Murawski dyrektorem ibis Styles Warsaw Airport

Miejski klimat łączy się z naturą w nowym ibis Styles Copenhagen Ørestad

Direct Booking Awards – nowy konkurs dla wyróżniających się hoteli

Hotel Bellotto w Warszawie dołącza do Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego