aktualnosci

IGHP: czerwiec w hotelach słabszy niż rok temu

IGHP: czerwiec w hotelach słabszy niż rok temu

W czerwcu hotele odnotowały gorsze obłożenie w porównaniu do zeszłego roku – wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. To częściowo efekt „przeniesienia” weekendu czerwcowego na koniec maja. Frekwencję powyżej 50 proc. zanotowało 4/5 ankietowanych hoteli, czyli tyle samo co w maju br.

Hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. było tylko 3,5 proc., natomiast obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 4/5 (tyle samo co w maju), w tym prawie połowa (47 proc.) obiektów powyżej 70 proc. (6 pp. lepiej niż miesiąc temu).

Wyniki minionego miesiąca były lepsze od majowych dla hoteli biznesowych i nieco słabsze dla obiektów wypoczynkowych. W grupie hoteli biznesowych blisko 4/5 uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym ponad połowa (54 proc.) powyżej 70 proc. To wyniki lepsze niż w maju o 12 pp. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło tylko 4 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było niższe niż miesiąc temu: 72 proc. hoteli zapełniło się więcej niż w połowie, w tym 44 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Obiektów, które zanotowały frekwencję poniżej 30 proc., było 8 proc. To efekt braku w czerwcu dwóch „długich” weekendów: majowego oraz „czerwcówki”, której początek również doliczony został do wyników maja.

Obłożenie słabsze niż rok temu

Wskaźniki obłożenia były na niższym poziomie do uzyskanych rok temu. Dla 39 proc. hoteli frekwencja pogorszyła się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym 1/5 obiektów zanotowała obniżenie do 5 pp. 36 proc. hoteli poprawiło obłożenie w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym 17 proc. obiektów uzyskało frekwencję wyższą do 5 pp. 1/4 hoteli miała wyniki na tych samych poziomach, jak w zeszłym roku.

Dane w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe ponownie różniły się, podobnie jak w poprzednich miesiącach, z wyłączeniem maja. Dla 1/3 hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym 14 proc. obiektów zanotowało wzrost frekwencji do 5 pp. 2/5 hoteli zanotowało obniżenie obłożenia, w tym 21 proc. stanowiła grupa z frekwencją niższą do 5 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych w 44 proc. hoteli wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym najliczniejszą grupę 24 proc. stanowiły obiekty, które zanotowały wzrost frekwencji do 5 pp. Również 44 proc. obiektów pogorszyła obłożenie, z najliczniejszą grupą także 24 proc. hoteli z frekwencją niższą do 5 pp.

W czerwcu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 30 proc., hotele biznesowe zanotowały 31 proc. a wypoczynkowe 27 proc.

Niższe tempo wzrostu cen

W czerwcu średnie ceny nadal rosły rok do roku, ale w minionym miesiącu tempo ich wzrostu spadło. Odpowiedzi hotelarzy wskazują, że ponad połowa (51 proc.) hoteli (20 pp. mniej niż w maju) podniosła ceny w stosunku do czerwca 2023 r., w tym 1/3 odnotowała wzrost do 10 pp. 49 proc. hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym 18 proc. utrzymało te same ceny, a 24 proc. zanotowało spadek do 10 proc.

Umiarkowany poziom rezerwacji na lipiec, ale na całe wakacje jest lepiej

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na lipiec wskazują na wyraźne pogorszenie prognoz w hotelach biznesowych – co tłumaczy oczywiście sezon wakacji – ale są również dość umiarkowane w obiektach wypoczynkowych, szczególnie w porównaniu do prognoz sprzed miesiąca.

W całej grupie ankietowanych 31 proc. hoteli (o 21 pp. więcej niż w maju) wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada 38 proc. (o 22 pp. mniej niż w maju). Grupa hoteli „środka”, tj. z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 proc., wyniosła 31 proc.

W hotelach biznesowych dokładnie połowa nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 16 proc. Grupa hoteli z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 proc. wynosi 33 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 64 proc. z frekwencją powyżej 50 proc. (o 13 pp. mniej niż w maju), w tym 12 proc. jest zapełniona w więcej niż 70 proc., a obiektów z obłożeniem poniżej 30 proc. jest 8 proc.

Na szczęście prognozy na okres całych wakacji wyglądają znacznie lepiej. Tylko 13 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada 57 proc., w tym 30 proc. powyżej 70 proc. W hotelach biznesowych 2/5 nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 42 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to tylko 4 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 72 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc., w tym 2/5 z frekwencją powyżej 70 proc.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 2-5 lipca 2024 roku wzięły udział 142 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 80 proc. położonych jest w miastach. 34 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (82 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 63 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 91 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 18 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a łączące segment biznesowy z turystycznym to 43 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (90 proc.).

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego to największa organizacja samorządu gospodarczego w branży hotelarskiej. Jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelarskiego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową oraz w Unii Europejskiej. Będąc najbardziej wpływową organizacją w branży, lobbuje na rzecz jej rozwoju, chroni interes hotelarzy, wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków, a także promuje społeczną odpowiedzialność biznesu w branży. IGHP dba o interesy polskich hotelarzy również na arenie międzynarodowej, będąc reprezentantem branży hotelarskiej w HOTREC (Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego), a także w Hotelstars Union (HSU).

Więcej informacji: www.ighp.pl oraz w mediach społecznościowych IGHP na Facebook, LinkedIn, Instagram oraz Twitter.

Źródło: IGHP

IGHP: czerwiec w hotelach słabszy niż rok temu

IGHP: czerwiec w hotelach słabszy niż rok temu

W czerwcu hotele odnotowały gorsze obłożenie w porównaniu do zeszłego roku – wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. To częściowo efekt „przeniesienia” weekendu czerwcowego na koniec maja. Frekwencję powyżej 50 proc. zanotowało 4/5 ankietowanych hoteli, czyli tyle samo co w maju br.

Hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. było tylko 3,5 proc., natomiast obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 4/5 (tyle samo co w maju), w tym prawie połowa (47 proc.) obiektów powyżej 70 proc. (6 pp. lepiej niż miesiąc temu).

Wyniki minionego miesiąca były lepsze od majowych dla hoteli biznesowych i nieco słabsze dla obiektów wypoczynkowych. W grupie hoteli biznesowych blisko 4/5 uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym ponad połowa (54 proc.) powyżej 70 proc. To wyniki lepsze niż w maju o 12 pp. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło tylko 4 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było niższe niż miesiąc temu: 72 proc. hoteli zapełniło się więcej niż w połowie, w tym 44 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Obiektów, które zanotowały frekwencję poniżej 30 proc., było 8 proc. To efekt braku w czerwcu dwóch „długich” weekendów: majowego oraz „czerwcówki”, której początek również doliczony został do wyników maja.

Obłożenie słabsze niż rok temu

Wskaźniki obłożenia były na niższym poziomie do uzyskanych rok temu. Dla 39 proc. hoteli frekwencja pogorszyła się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym 1/5 obiektów zanotowała obniżenie do 5 pp. 36 proc. hoteli poprawiło obłożenie w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym 17 proc. obiektów uzyskało frekwencję wyższą do 5 pp. 1/4 hoteli miała wyniki na tych samych poziomach, jak w zeszłym roku.

Dane w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe ponownie różniły się, podobnie jak w poprzednich miesiącach, z wyłączeniem maja. Dla 1/3 hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym 14 proc. obiektów zanotowało wzrost frekwencji do 5 pp. 2/5 hoteli zanotowało obniżenie obłożenia, w tym 21 proc. stanowiła grupa z frekwencją niższą do 5 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych w 44 proc. hoteli wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym najliczniejszą grupę 24 proc. stanowiły obiekty, które zanotowały wzrost frekwencji do 5 pp. Również 44 proc. obiektów pogorszyła obłożenie, z najliczniejszą grupą także 24 proc. hoteli z frekwencją niższą do 5 pp.

W czerwcu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 30 proc., hotele biznesowe zanotowały 31 proc. a wypoczynkowe 27 proc.

Niższe tempo wzrostu cen

W czerwcu średnie ceny nadal rosły rok do roku, ale w minionym miesiącu tempo ich wzrostu spadło. Odpowiedzi hotelarzy wskazują, że ponad połowa (51 proc.) hoteli (20 pp. mniej niż w maju) podniosła ceny w stosunku do czerwca 2023 r., w tym 1/3 odnotowała wzrost do 10 pp. 49 proc. hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym 18 proc. utrzymało te same ceny, a 24 proc. zanotowało spadek do 10 proc.

Umiarkowany poziom rezerwacji na lipiec, ale na całe wakacje jest lepiej

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na lipiec wskazują na wyraźne pogorszenie prognoz w hotelach biznesowych – co tłumaczy oczywiście sezon wakacji – ale są również dość umiarkowane w obiektach wypoczynkowych, szczególnie w porównaniu do prognoz sprzed miesiąca.

W całej grupie ankietowanych 31 proc. hoteli (o 21 pp. więcej niż w maju) wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada 38 proc. (o 22 pp. mniej niż w maju). Grupa hoteli „środka”, tj. z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 proc., wyniosła 31 proc.

W hotelach biznesowych dokładnie połowa nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 16 proc. Grupa hoteli z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 proc. wynosi 33 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 64 proc. z frekwencją powyżej 50 proc. (o 13 pp. mniej niż w maju), w tym 12 proc. jest zapełniona w więcej niż 70 proc., a obiektów z obłożeniem poniżej 30 proc. jest 8 proc.

Na szczęście prognozy na okres całych wakacji wyglądają znacznie lepiej. Tylko 13 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada 57 proc., w tym 30 proc. powyżej 70 proc. W hotelach biznesowych 2/5 nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 42 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to tylko 4 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 72 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc., w tym 2/5 z frekwencją powyżej 70 proc.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 2-5 lipca 2024 roku wzięły udział 142 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 80 proc. położonych jest w miastach. 34 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (82 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 63 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 91 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 18 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a łączące segment biznesowy z turystycznym to 43 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (90 proc.).

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego to największa organizacja samorządu gospodarczego w branży hotelarskiej. Jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelarskiego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową oraz w Unii Europejskiej. Będąc najbardziej wpływową organizacją w branży, lobbuje na rzecz jej rozwoju, chroni interes hotelarzy, wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków, a także promuje społeczną odpowiedzialność biznesu w branży. IGHP dba o interesy polskich hotelarzy również na arenie międzynarodowej, będąc reprezentantem branży hotelarskiej w HOTREC (Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego), a także w Hotelstars Union (HSU).

Więcej informacji: www.ighp.pl oraz w mediach społecznościowych IGHP na Facebook, LinkedIn, Instagram oraz Twitter.

Źródło: IGHP

Udostępnij!

Może zainteresują Ciebie

Rezydencja Czarków – to pierwsza w Polsce stacjonarna Mini Akademia Marketingu dla hotelarzy

Sofitel Warsaw Victoria nominowany w LUXE Global 2022 Awards

W centrum Krakowa powstanie nowy hotel marki TRIBE

Dzień Sprzedawcy MICE – nowe święto w kalendarzu branży HoReCa

Modernistyczny Mövenpick Zagreb wita pierwszych gości

DPD Polska Sponsorem Głównym GASTROTARGÓW SMAKKi 2024