Blanka Retmańska – Man

Blanka Retmańska – Man

Prezes spółki Idea Profit

Jej pasją jest sprzedaż eventów w hotelach i centrach konferencyjnych. Na co dzień „siedzi” w działach sprzedaży i pomaga zwiększyć ich efektywność sprzedażową. Przeszkoliła już setki sprzedawców w hotelach i centrach konferencyjnych. Prezes spółki Idea Profit wprowadzającej nowe technologie dla branży Horeca oraz systemy CRM. Współautorka systemu Horeca Idea, będącego dedykowanym programem do zarządzania eventami z rozbudowanym CRM. Jest on niezbędnym narzędziem dla hoteli i centrów konferencyjnych. Audytuje firmy w zakresie efektywnej sprzedaży eventów. Dokonuje analizy produktów pod kątem ich jakość i atrakcyjności, ceny sprzedaży oraz rentowności. Weryfikuje wewnętrzne procesy komunikacji między działami, proces kontaktu z klientem oraz skuteczność sprzedaży i znajomość oferty. Prowadzi szkolenia dla pracowników działu sprzedaży i gastronomii i managerów i dyrektorów działów sprzedaży, dla sieci hotelowych.Współautor portalu do rezerwacji online imprez. Współzałożyciel Stowarzyszenia Hotelarzy i Restauratorów Niezależnych. Zajmuje się mapowaniem procesów rozszerzając funkcjonalności systemu Horeca Idea. Realizuje coroczne badanie rynku w zakresie jakości oferty konferencyjnej hoteli i centrów konferencyjnych Przeprowadza badanie: oferta eventowa oczami klienta biznesowego. Z branżą Horeca związana od ponad 10 lat. Propagator idei: onlinowej rezerwacji sal i imprez, EventsRevenueManagment oraz wprowadzenia na kierunki hotelarskie tematyki z zarządzania eventami.