Barbara Łukasiak

Barbara Łukasiak

Dyrektor handlowy Muraspec Sp. z o.o.